Jeg vet at jeg må være Gud, for hver gang jeg ber til ham snakker jeg med meg selv.


jeg-vet-at-jeg-må-være-gud-for-hver-gang-jeg-ber-til-ham-snakker-jeg-med-meg-selv
gudjegvetatjegværegudforhvergangbertilhamsnakkermedmegselvjeg vetvet atat jegjeg måmå værevære gudhver ganggang jegjeg berber tiltil hamham snakkersnakker jegjeg medmed megmeg selvjeg vet atvet at jegat jeg måjeg må væremå være gudfor hver ganghver gang jeggang jeg berjeg ber tilber til hamtil ham snakkerham snakker jegsnakker jeg medjeg med megmed meg selvjeg vet at jegvet at jeg måat jeg må værejeg må være gudfor hver gang jeghver gang jeg bergang jeg ber tiljeg ber til hamber til ham snakkertil ham snakker jegham snakker jeg medsnakker jeg med megjeg med meg selvjeg vet at jeg måvet at jeg må væreat jeg må være gudfor hver gang jeg berhver gang jeg ber tilgang jeg ber til hamjeg ber til ham snakkerber til ham snakker jegtil ham snakker jeg medham snakker jeg med megsnakker jeg med meg selv

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Jeg vet jeg er svart. Jeg ser meg i speilet hver dag. -Michael Jackson
jeg-vet-jeg-er-svart-jeg-meg-i-speilet-hver-dag
Jeg liker å treffe mennesker - og vet du: når det er noen som ikke hilser eller snakker til meg, tror jeg de er svensker. -Møte mellom mennesker
jeg-liker-å-treffe-mennesker-og-vet-du-når-det-er-noen-som-ikke-hilser-eller-snakker-til-meg-tror-jeg-er-svensker
Skjebnen lekte med meg, og jeg lekte med. Jeg kunne klart se at den førte meg i ulykken, men jeg sa til meg selv at jeg var innstilt på det. Overfor skjebnen tapte alle så allikevel. -Isaac Bashevis Singer
skjebnen-lekte-med-meg-og-jeg-lekte-med-jeg-kunne-klart-se-at-den-førte-meg-i-ulykken-men-jeg-sa-til-meg-selv-at-jeg-var-innstilt-på-det-overfor
Jeg sluttet å tro på julenissen da jeg var seks. Mor tok meg med til et kjøpesenter for at jeg skulle få se ham, og så ba han om autografen min. -Jul
jeg-sluttet-å-tro-på-julenissen-da-jeg-var-seks-mor-tok-meg-med-til-et-kjøpesenter-for-at-jeg-skulle-få-se-ham-og-så-ba-han-om-autografen-min
Hver gang jeg går ut med en mann, tenker jeg: Er dette den mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe helgene sammen med? -Rita Rudner
hver-gang-jeg-går-ut-med-mann-tenker-jeg-er-dette-den-mannen-jeg-vil-at-barna-mine-skal-tilbringe-helgene-sammen-med