Jeg var intet annet enn dikter.


jeg-var-intet-annet-enn-dikter
henrik wergelandjegvarintetannetenndikterjeg varvar intetintet annetannet ennenn dikterjeg var intetvar intet annetintet annet ennannet enn dikterjeg var intet annetvar intet annet ennintet annet enn dikterjeg var intet annet ennvar intet annet enn dikter

Intet annet beveget seg i hans sjel enn et kaldt og grusomt, sanselig begjær, som i sitt vesen var kjærlighetsløst. -James Joyce
intet-annet-beveget-seg-i-hans-sjel-enn-et-kaldt-og-grusomt-sanselig-begjær-som-i-sitt-vesen-var-kjærlighetsløst
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni. -Oscar Wilde
jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni
Kjærlighet, kjærlighet, intet annet var det i livet, som var livet verd. Jeg elsket så fantastisk, at jeg liksom aldri kunne dukke meg dypt nok ned i min egen kjærlighet. -Kjærlighet
kjærlighet-kjærlighet-intet-annet-var-det-i-livet-som-var-livet-verd-jeg-elsket-så-fantastisk-at-jeg-liksom-aldri-kunne-dukke-meg-dypt-nok-ned-i
Jeg liker ikke sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn dens evige og naturstridige idioti. -Snø
jeg-liker-ikke-sne-jeg-pines-ved-synet-av-den-og-min-fornuft-skjønner-intet-annet-av-den-enn-dens-evige-og-naturstridige-idioti
Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro