Jeg tror på skogen og på engen og på natten, der kornet gror.


jeg-tror-på-skogen-og-på-engen-og-på-natten-der-kornet-gror
henry david thoreaujegtrorskogenogengennattenderkornetgrorjeg trorpå skogenskogen ogog påpå engenengen ogog påpå nattender kornetkornet grorjeg tror påtror på skogenpå skogen ogskogen og påog på engenpå engen ogengen og påog på nattender kornet grorjeg tror på skogentror på skogen ogpå skogen og påskogen og på engenog på engen ogpå engen og påengen og på nattenjeg tror på skogen ogtror på skogen og påpå skogen og på engenskogen og på engen ogog på engen og påpå engen og på natten

Uvitenhet er drivhuset der de forferdeligste blomster gror. -Uvitenhet
uvitenhet-er-drivhuset-der-forferdeligste-blomster-gror
Om natten tror ateisten halvveis på Gud. -Edward Young
om-natten-tror-ateisten-halvveis-på-gud