Jeg tror på kjærlighetens overbevisende kraft. Jeg forstår den ikke. Jeg tror den må være den mest velduftende blomsten av de alle i livets tornekratt.


jeg-tror-på-kjærlighetens-overbevisende-kraft-jeg-forstår-den-ikke-jeg-tror-den-må-være-den-mest-velduftende-blomsten-av-alle-i-livets
kjærlighet - virkningjegtrorkjærlighetensoverbevisendekraftforstårdenikkeværemestvelduftendeblomstenavallelivetstornekrattjeg trorpå kjærlighetenskjærlighetens overbevisendeoverbevisende kraftjeg forstårforstår denden ikkejeg trorden måmå værevære denden mestmest velduftendevelduftende blomstenblomsten avav dede allealle ii livetslivets tornekrattjeg tror påtror på kjærlighetenspå kjærlighetens overbevisendekjærlighetens overbevisende kraftjeg forstår denforstår den ikkejeg tror dentror den måden må væremå være denvære den mestden mest velduftendemest velduftende blomstenvelduftende blomsten avblomsten av deav de allede alle ialle i livetsi livets tornekratt

Jeg tror uro er en kreativ kraft, derfor er jeg blitt venn med den siden ved meg selv. -Kreativitet
jeg-tror-uro-er-kreativ-kraft-derfor-er-jeg-blitt-venn-med-den-siden-ved-meg-selv
Dessuten tror jeg på engler. Ikke så rart, kanskje, jeg som ikke engang forstår hvordan jeg skal bruke en mobiltelefon! -Wenche Foss
dessuten-tror-jeg-på-engler-ikke-så-rart-kanskje-jeg-som-ikke-engang-forstår-hvordan-jeg-skal-bruke-mobiltelefon
Jeg tror den viktigste livsoppgaven vi alle har fått, er å bli det beste av oss selv – uansett hvor vanskelig livet kan være. -Være seg selv
jeg-tror-den-viktigste-livsoppgaven-vi-alle-har-fått-er-å-bli-det-beste-av-oss-selv-uansett-hvor-vanskelig-livet-kan-være
Selvfølgelig tror jeg ikke på det. Men den bringer visst lykke enten man tror på det eller ei. -Overtro
selvfølgelig-tror-jeg-ikke-på-det-men-den-bringer-visst-lykke-enten-man-tror-på-det-eller-ei