Jeg tror ikke at mennesket er ondt, eller at mennesket er godt, - jeg tror at mennesket er delvis ondt og delvis godt. Hvilken side som skal få vokse og utvikle seg, avhenger av oss selv.


jeg-tror-ikke-at-mennesket-er-ondt-eller-at-mennesket-er-godt-jeg-tror-at-mennesket-er-delvis-ondt-og-delvis-godt-hvilken-side-som-skal-få-vokse
menneskenaturenjegtrorikkeatmennesketerondtellergodtjegdelvisondtoggodthvilkensidesomskalvokseutviklesegavhengeravossselvjeg trorikke atat mennesketmennesket erer ondteller atat mennesketmennesket erer godtjegjeg trorat mennesketmennesket erer delvisdelvis ondtondt ogog delvisdelvis godthvilken sideside somsom skalskal fåfå voksevokse ogog utvikleutvikle segavhenger avav ossoss selvjeg tror ikketror ikke atikke at mennesketat mennesket ermennesket er ondteller at mennesketat mennesket ermennesket er godtjeg trorjeg tror attror at mennesketat mennesket ermennesket er delviser delvis ondtdelvis ondt ogondt og delvisog delvis godthvilken side somside som skalsom skal fåskal få voksefå vokse ogvokse og utvikleog utvikle segavhenger av ossav oss selv

Jeg tror at dyr gjør mennesket godt. -Dyr
jeg-tror-at-dyr-gjør-mennesket-godt
Skytteren treffer målet delvis ved å dra, delvis ved å slippe taket. Skipperen legger til land delvis ved å dra, delvis ved å slippe taket. -Mål
skytteren-treffer-målet-delvis-ved-å-dra-delvis-ved-å-slippe-taket-skipperen-legger-til-land-delvis-ved-å-dra-delvis-ved-å-slippe-taket
Mennesket bør alltid betrakte seg selv som et eksperiment fra naturens side. -Menneske
mennesket-bør-alltid-betrakte-seg-selv-som-et-eksperiment-fra-naturens-side
Mist ikke troen på mennesket. Mennesket er som et hav. Selv om noen få dråper er skitne, blir ikke havet skittent. -Menneskeheten
mist-ikke-troen-på-mennesket-mennesket-er-som-et-hav-selv-om-noen-få-dråper-er-skitne-blir-ikke-havet-skittent
Mennesket - det er noe fenomenalt. Så stolt det lyder: «Mennesket!» En skal akte mennesket! Ikke ynke det ... ikke nedverdige det ved medynk ... nei akte og høyakte det! -Menneske
mennesket-det-er-noe-fenomenalt-så-stolt-det-lyder-mennesket-en-skal-akte-mennesket-ikke-ynke-det-ikke-nedverdige-det-ved-medynk-nei-akte
Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø. -Kunnskap
men-treet-som-gir-kunnskap-om-godt-og-ondt-må-du-ikke-spise-av-for-den-dagen-du-spiser-av-det-skal-du-dø