Jeg tror hver eneste religion, hvis den blir valgt med ærlighet, leder til den samme Gud.


jeg-tror-hver-eneste-religion-hvis-den-blir-valgt-med-ærlighet-leder-til-den-samme-gud
religionjegtrorhverenestereligionhvisdenblirvalgtmedærlighetledertilsammegudjeg trorhver enesteeneste religionhvis denden blirblir valgtvalgt medmed ærlighetleder tiltil denden sammesamme gudjeg tror hvertror hver enestehver eneste religionhvis den blirden blir valgtblir valgt medvalgt med ærlighetleder til dentil den sammeden samme gudjeg tror hver enestetror hver eneste religionhvis den blir valgtden blir valgt medblir valgt med ærlighetleder til den sammetil den samme gudjeg tror hver eneste religionhvis den blir valgt medden blir valgt med ærlighetleder til den samme gud

Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. -Guds kjærlighet
for-så-høyt-har-gud-elsket-verden-at-han-ga-sønn-den-enbårne-for-at-hver-den-som-tror-på-ham-ikke-skal-gå-fortapt-men-evig-liv
Jeg tror at hver eneste hendelse i livet gir en mulighet til å velge kjærlighet fremfor frykt. -Oprah Winfrey
jeg-tror-at-hver-eneste-hendelse-i-livet-gir-mulighet-til-å-velge-kjærlighet-fremfor-frykt
Jeg vet at jeg må være Gud, for hver gang jeg ber til ham snakker jeg med meg selv. -Gud
jeg-vet-at-jeg-må-være-gud-for-hver-gang-jeg-ber-til-ham-snakker-jeg-med-meg-selv
Hver eneste baby som blir født inn i verden er bedre enn den forrige. -Charles Dickens
hver-eneste-baby-som-blir-født-inn-i-verden-er-bedre-enn-den-forrige