Jeg tror fordi det ikke lar seg fatte med fornuften.


jeg-tror-fordi-det-ikke-lar-seg-fatte-med-fornuften
tertullianjegtrorfordidetikkelarsegfattemedfornuftenjeg trorfordi detdet ikkeikke larlar segseg fattefatte medmed fornuftenjeg tror forditror fordi detfordi det ikkedet ikke larikke lar seglar seg fatteseg fatte medfatte med fornuftenjeg tror fordi dettror fordi det ikkefordi det ikke lardet ikke lar segikke lar seg fattelar seg fatte medseg fatte med fornuftenjeg tror fordi det ikketror fordi det ikke larfordi det ikke lar segdet ikke lar seg fatteikke lar seg fatte medlar seg fatte med fornuften

Fornuften er kunstens fiende. En kunstner som lar seg lede av fornuften, mister evnen til å føle. -Kunst
fornuften-er-kunstens-fiende-en-kunstner-som-lar-seg-lede-av-fornuften-mister-evnen-til-å-føle
Jeg tror på at man må være seg selv og følge drømmene sine, selv om andre tror de umulig lar seg gjennomføre. -Drøm
jeg-tror-på-at-man-må-være-seg-selv-og-følge-drømmene-sine-selv-om-andre-tror-umulig-lar-seg-gjennomføre
Jeg tror fly holder seg i luften fordi piloter og passasjerer tror at det går an, og i det øyeblikk noen begynner å tvile, vil det falle ned. -Fly
jeg-tror-fly-holder-seg-i-luften-fordi-piloter-og-passasjerer-tror-at-det-går-an-og-i-det-øyeblikk-noen-begynner-å-tvile-vil-det-falle-ned
Konseptet lykke forandrer seg hele tida. I dag er jeg lykkelig fordi jeg ikke reiser. I morgen kan jeg være ulykkelig fordi jeg ikke reiser. -Lykke
konseptet-lykke-forandrer-seg-hele-tida-i-dag-er-jeg-lykkelig-fordi-jeg-ikke-reiser-i-morgen-kan-jeg-være-ulykkelig-fordi-jeg-ikke-reiser
Da sa Don Quijote med et nesten umerkelig smil: - Tror I jeg lar meg imponere av et par latterlige løver? -Løve
da-sa-don-quijote-med-et-nesten-umerkelig-smil-tror-i-jeg-lar-meg-imponere-av-et-par-latterlige-løver
Konfirmasjonen er et ekkelt rituale. Det tror jeg de fleste føler som gjennomgår den ydmykende forestillingen. Som lar seg tvinge til å juge offentlig! -Konfirmasjon
konfirmasjonen-er-et-ekkelt-rituale-det-tror-jeg-fleste-føler-som-gjennomgår-den-ydmykende-forestillingen-som-lar-seg-tvinge-til-å-juge