Jeg tror at vann er den eneste drikk for en vis mann.


jeg-tror-at-vann-er-den-eneste-drikk-for-vis-mann
vannjegtroratvannerdenenestedrikkforvismannjeg trorat vannvann erer denden enesteeneste drikkdrikk foren visvis mannjeg tror attror at vannat vann ervann er dener den enesteden eneste drikkeneste drikk fordrikk for enfor en visen vis mannjeg tror at vanntror at vann erat vann er denvann er den enesteer den eneste drikkden eneste drikk foreneste drikk for endrikk for en visfor en vis mannjeg tror at vann ertror at vann er denat vann er den enestevann er den eneste drikker den eneste drikk forden eneste drikk for eneneste drikk for en visdrikk for en vis mann

Ingen som raver av drikk, er vis. -Bibelen
ingen-som-raver-av-drikk-er-vis
Jeg er redd for den mann som drikker vann, og husker om morgenen hva vi andre sa i dag. -Drikke
jeg-er-redd-for-den-mann-som-drikker-vann-og-husker-om-morgenen-hva-vi-andre-sa-i-dag
Vis meg en normal mann, og jeg skal kurere ham. -Normal
vis-meg-normal-mann-og-jeg-skal-kurere-ham
Jeg tror hver eneste religion, hvis den blir valgt med ærlighet, leder til den samme Gud. -Religion
jeg-tror-hver-eneste-religion-hvis-den-blir-valgt-med-ærlighet-leder-til-den-samme-gud
Vis meg en kvinne som ikke har dårlig samvittighet, og jeg skal vise deg en mann. -Kvinner
vis-meg-kvinne-som-ikke-har-dårlig-samvittighet-og-jeg-skal-vise-deg-mann