Jeg tror at hvis jeg var gift, og hadde to barn, så ville jeg hatt mange flere rynker enn jeg har nå.


jeg-tror-at-hvis-jeg-var-gift-og-hadde-to-barn-så-ville-jeg-hatt-mange-flere-rynker-enn-jeg-har-nå
dalai lamajegtrorathvisjegvargiftoghaddetobarnvillehattmangeflererynkerennharjeg trorat hvishvis jegjeg varvar giftog haddeså villeville jegjeg hatthatt mangemange flereflere rynkerrynker ennenn jegjeg harhar nåjeg tror attror at hvisat hvis jeghvis jeg varjeg var gifthadde to barnså ville jegville jeg hattjeg hatt mangehatt mange fleremange flere rynkerflere rynker ennrynker enn jegenn jeg harjeg har nåjeg tror at hvistror at hvis jegat hvis jeg varhvis jeg var giftog hadde to barnså ville jeg hattville jeg hatt mangejeg hatt mange flerehatt mange flere rynkermange flere rynker ennflere rynker enn jegrynker enn jeg harenn jeg har nåjeg tror at hvis jegtror at hvis jeg varat hvis jeg var giftså ville jeg hatt mangeville jeg hatt mange flerejeg hatt mange flere rynkerhatt mange flere rynker ennmange flere rynker enn jegflere rynker enn jeg harrynker enn jeg har nå

Hva jeg ville ha gjort annerledes hvis jeg fikk leve livet mitt om igjen? Da ville jeg hatt midtskill. -Leve
hva-jeg-ville-gjort-annerledes-hvis-jeg-fikk-leve-livet-mitt-om-igjen-da-ville-jeg-hatt-midtskill
Jeg tror jeg hadde hatt større suksess ved å dra til Australia for å overtale kenguruer til å gå passgang, enn å få dere til å forstå hva jeg sier. -Kjell Inge Røkke
jeg-tror-jeg-hadde-hatt-større-suksess-ved-å-dra-til-australia-for-å-overtale-kenguruer-til-å-gå-passgang-enn-å-få-dere-til-å-forstå-hva-jeg
Hvis jeg ikke hadde hatt dem, ville jeg måttet få lagd dem. -Dolly Parton
hvis-jeg-ikke-hadde-hatt-dem-ville-jeg-måttet-få-lagd-dem