Jeg tror at første gang jeg var i selskap hos Gatsby, var jeg en av de meget få gjestene som virkelig var invitert. Folk ble ikke invitert - de bare kom.


jeg-tror-at-første-gang-jeg-var-i-selskap-hos-gatsby-var-jeg-av-meget-få-gjestene-som-virkelig-var-invitert-folk-ble-ikke-invitert-bare-kom
gjestjegtroratførstegangjegvarselskaphosgatsbyavmegetgjestenesomvirkeliginvitertfolkbleikkeinvitertbarekomjeg trorat førsteførste ganggang jegjeg varvar ii selskapselskap hoshos gatsbyvar jegjeg enen avav dede megetmeget fåfå gjestenegjestene somsom virkeligvirkelig varvar invitertfolk bleble ikkeikke invitertinvitertde barebare komjeg tror attror at førsteat første gangførste gang jeggang jeg varjeg var ivar i selskapi selskap hosselskap hos gatsbyvar jeg enjeg en aven av deav de megetde meget fåmeget få gjestenefå gjestene somgjestene som virkeligsom virkelig varvirkelig var invitertfolk ble ikkeble ikke invitertikke invitertde barede bare kom

Det kom som et uhell over meg og uhellet var at jeg ble gift før jeg ennu var utvokst. Bokstavelig. -Amalie Skram
det-kom-som-et-uhell-over-meg-og-uhellet-var-at-jeg-ble-gift-før-jeg-ennu-var-utvokst-bokstavelig
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Jeg lot som jeg var veldig sliten på sisterunden. Russeren som lå i ryggen min, bet på med en gang og gikk fram og dro. Det var perfekt. Jeg burde fått en pris for skuespillet. -Ski
jeg-lot-som-jeg-var-veldig-sliten-på-sisterunden-russeren-som-lå-i-ryggen-min-bet-på-med-gang-og-gikk-fram-og-dro-det-var-perfekt-jeg-burde
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Første gang jeg leste ordboka, trodde jeg den var et langt dikt om alt. -Stephen Wright
første-gang-jeg-leste-ordboka-trodde-jeg-den-var-et-langt-dikt-om-alt
Jeg tror at hvis vi noen gang lykkes i å forenkle våre liv, vil vi innse at det meste av vår lykke var i det kompliserte. -Enkelhet
jeg-tror-at-hvis-vi-noen-gang-lykkes-i-å-forenkle-våre-liv-vil-vi-innse-at-det-meste-av-vår-lykke-var-i-det-kompliserte