Jeg trenger penger nok til brød og vann. Eller gjør jeg det?


jeg-trenger-penger-nok-til-brød-og-vann-eller-gjør-jeg-det
penger og økonomijegtrengerpengernoktilbrødogvannellergjørjegdetjeg trengertrenger pengerpenger noknok tiltil brødbrød ogog vanneller gjørgjør jegjeg detjeg trenger pengertrenger penger nokpenger nok tilnok til brødtil brød ogbrød og vanneller gjør jeggjør jeg detjeg trenger penger noktrenger penger nok tilpenger nok til brødnok til brød ogtil brød og vanneller gjør jeg detjeg trenger penger nok tiltrenger penger nok til brødpenger nok til brød ognok til brød og vann

Jeg trenger en søyle av trygghet til å lene meg mot gjennom livet. Jeg trenger det, skjønner du, for det er så værhardt å leve! -Ragnhild Bakke Waale
jeg-trenger-søyle-av-trygghet-til-å-lene-meg-mot-gjennom-livet-jeg-trenger-det-skjønner-du-for-det-er-så-værhardt-å-leve
Jeg har ikke greie på penger, jeg, men er veldig glad i å ha nok av dem. Jeg har lært av min far ikke å ha gjeld, så det blir fortsatt et glass rødvin i ny og ne. -Penger og økonomi
jeg-har-ikke-greie-på-penger-jeg-men-er-veldig-glad-i-å-nok-av-dem-jeg-har-lært-av-min-far-ikke-å-gjeld-så-det-blir-fortsatt-et-glass-rødvin
Vann er en god ting. Hvis jeg måtte velge mellom alle ting, ville jeg ganske sikkert ha valgt vann. -Vann
vann-er-god-ting-hvis-jeg-måtte-velge-mellom-alle-ting-ville-jeg-ganske-sikkert-valgt-vann
Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Vann i Norge, vann av renhet, - hvor en legger seg og drikker, det er dét jeg tenker på. -Vann
vann-i-norge-vann-av-renhet-hvor-legger-seg-og-drikker-det-er-dét-jeg-tenker-på