Jeg tenker ofte på hvorfor jeg ikke får tid til å lese flere bøker. Jeg tenker sjelden på hvorfor det ikke er flere fester.


jeg-tenker-ofte-på-hvorfor-jeg-ikke-får-tid-til-å-lese-flere-bøker-jeg-tenker-sjelden-på-hvorfor-det-ikke-er-flere-fester
anne grete preusjegtenkeroftehvorforjegikkefårtidtilleseflerebøkersjeldendeterfesterjeg tenkertenker ofteofte påpå hvorforjeg ikkeikke fårfår tidtid tiltil åå leselese flereflere bøkerjeg tenkertenker sjeldensjelden påpå hvorfordet ikkeikke erer flereflere festerjeg tenker oftetenker ofte påofte på hvorforpå hvorfor jeghvorfor jeg ikkejeg ikke fårikke får tidfår tid tiltid til åtil å leseå lese flerelese flere bøkerjeg tenker sjeldentenker sjelden påsjelden på hvorforpå hvorfor dethvorfor det ikkedet ikke erikke er flereer flere festerjeg tenker ofte påtenker ofte på hvorforofte på hvorfor jegpå hvorfor jeg ikkehvorfor jeg ikke fårjeg ikke får tidikke får tid tilfår tid til åtid til å lesetil å lese flereå lese flere bøkerjeg tenker sjelden påtenker sjelden på hvorforsjelden på hvorfor detpå hvorfor det ikkehvorfor det ikke erdet ikke er flereikke er flere festerjeg tenker ofte på hvorfortenker ofte på hvorfor jegofte på hvorfor jeg ikkepå hvorfor jeg ikke fårhvorfor jeg ikke får tidjeg ikke får tid tilikke får tid til åfår tid til å lesetid til å lese fleretil å lese flere bøkerjeg tenker sjelden på hvorfortenker sjelden på hvorfor detsjelden på hvorfor det ikkepå hvorfor det ikke erhvorfor det ikke er fleredet ikke er flere fester

Det sies jo at vi menn i gjennomsnitt tenker på sex hvert 37. sekund. Jeg tror ikke jeg tenker så ofte på det - dessverre. -Sex og erotikk
det-sies-jo-at-vi-menn-i-gjennomsnitt-tenker-på-sex-hvert-37-sekund-jeg-tror-ikke-jeg-tenker-så-ofte-på-det-dessverre
Jeg tenker ikke på nynorsk, ikke på bokmål heller. Ganske ofte tenker jeg på engelsk. -Ragnfrid Trohaug
jeg-tenker-ikke-på-nynorsk-ikke-på-bokmål-heller-ganske-ofte-tenker-jeg-på-engelsk
Jeg har ikke hatt tid til å arbeide på flere uker. -Jack Kerouac
jeg-har-ikke-hatt-tid-til-å-arbeide-på-flere-uker
Jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese en sonett av Shakespeare, men så tenkte jeg: Hvorfor skal jeg det? Han leser aldri noe av mitt. -Spike Milligan
jeg-tenkte-jeg-skulle-begynne-med-å-lese-sonett-av-shakespeare-men-så-tenkte-jeg-hvorfor-skal-jeg-det-han-leser-aldri-noe-av-mitt
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Ofte tenker jeg på at mitt liv kunne ha tatt en annen vending om jeg bare hadde lært å danse. -Hans Fallada
ofte-tenker-jeg-på-at-mitt-liv-kunne-tatt-annen-vending-om-jeg-bare-hadde-lært-å-danse