Jeg tenker, altså er jeg.


jeg-tenker-altså-er-jeg
tenkejegtenkeraltsåerjegjeg tenkeraltså erer jegaltså er jeg

Det sies jo at vi menn i gjennomsnitt tenker på sex hvert 37. sekund. Jeg tror ikke jeg tenker så ofte på det - dessverre.Jeg tenker ofte på hvorfor jeg ikke får tid til å lese flere bøker. Jeg tenker sjelden på hvorfor det ikke er flere fester.Jeg tenker ikke på nynorsk, ikke på bokmål heller. Ganske ofte tenker jeg på engelsk.Alle tenker på seg - det er bare jeg som tenker på meg.Jeg har måttet omfortolke Descartes; jeg tenker på deg, derfor er jeg.Jeg ser på ham, og han likner ikke på meg i det hele tatt. Så jeg tenker: Er jeg egentlig moren?