Jeg synes jula er en veldig koselig tid. Det er den eneste ferien der jeg slipper å tenke på hvor jeg skal dra.


jeg-synes-jula-er-veldig-koselig-tid-det-er-den-eneste-ferien-der-jeg-slipper-å-tenke-på-hvor-jeg-skal-dra
thorbjørn jaglandjegsynesjulaerveldigkoseligtiddetdenenesteferienderjegslippertenkehvorskaldrajeg synessynes julajula erer enen veldigveldig koseligkoselig tiddet erer denden enesteeneste ferienferien derder jegjeg slipperslipper åå tenketenke påpå hvorjeg skalskal drajeg synes julasynes jula erjula er ener en veldigen veldig koseligveldig koselig tiddet er dener den enesteden eneste ferieneneste ferien derferien der jegder jeg slipperjeg slipper åslipper å tenkeå tenke påtenke på hvorpå hvor jeghvor jeg skaljeg skal drajeg synes jula ersynes jula er enjula er en veldiger en veldig koseligen veldig koselig tiddet er den enesteer den eneste ferienden eneste ferien dereneste ferien der jegferien der jeg slipperder jeg slipper åjeg slipper å tenkeslipper å tenke påå tenke på hvortenke på hvor jegpå hvor jeg skalhvor jeg skal drajeg synes jula er ensynes jula er en veldigjula er en veldig koseliger en veldig koselig tiddet er den eneste feriener den eneste ferien derden eneste ferien der jegeneste ferien der jeg slipperferien der jeg slipper åder jeg slipper å tenkejeg slipper å tenke påslipper å tenke på hvorå tenke på hvor jegtenke på hvor jeg skalpå hvor jeg skal dra

Jeg har egentlig aldri hatt lyst til å dra til Japan. Rett og slett fordi jeg ikke liker fisk. Og jeg vet at det er veldig populært der nede i Afrika. -Britney Spears
jeg-har-egentlig-aldri-hatt-lyst-til-å-dra-til-japan-rett-og-slett-fordi-jeg-ikke-liker-fisk-og-jeg-vet-at-det-er-veldig-populært-der-nede-i
Jeg synes fjernsyn er veldig lærerikt. Hver gang jeg setter det på, går jeg inn i et annet rom og leser en god bok. -Groucho Marx
jeg-synes-fjernsyn-er-veldig-lærerikt-hver-gang-jeg-setter-det-på-går-jeg-inn-i-et-annet-rom-og-leser-god-bok
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen