Jeg synes i grunnen alle skulle snakke bokmål. Da blir du mer populær.


jeg-synes-i-grunnen-alle-skulle-snakke-bokmål-da-blir-du-mer-populær
edith calmarjegsynesgrunnenalleskullesnakkebokmåldablirdumerpopulærjeg synessynes ii grunnengrunnen allealle skulleskulle snakkesnakke bokmålda blirblir dudu mermer populærjeg synes isynes i grunneni grunnen allegrunnen alle skullealle skulle snakkeskulle snakke bokmålda blir dublir du merdu mer populærjeg synes i grunnensynes i grunnen allei grunnen alle skullegrunnen alle skulle snakkealle skulle snakke bokmålda blir du merblir du mer populærjeg synes i grunnen allesynes i grunnen alle skullei grunnen alle skulle snakkegrunnen alle skulle snakke bokmålda blir du mer populær

Jeg synes at mennesker skulle ha flere hemmeligheter for hverandre ... Vi skulle holde mer kjeft og heller gå til jordbærstedene i stedet for å snakke dem i hjel. -Hemmelighet
jeg-synes-at-mennesker-skulle-flere-hemmeligheter-for-hverandre-vi-skulle-holde-mer-kjeft-og-heller-gå-til-jordbærstedene-i-stedet-for-å
Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. -Politi
jeg-er-politimester-bastian-og-er-vennlig-mann-for-det-syns-jeg-man-skal-være-hvis-man-kan-og-jeg-går-omkring-og-passer-på-at-alle-har-det-bra
Jeg blir mer og mer opptatt av livet som det faktisk er, ikke som det skulle ha vært. -Livet
jeg-blir-mer-og-mer-opptatt-av-livet-som-det-faktisk-er-ikke-som-det-skulle-vært
Jo nærmere du kommer drømmen, desto mer blir din egen historie den egentlige grunnen til å leve. -Livets mening
jo-nærmere-du-kommer-drømmen-desto-mer-blir-din-egen-historie-den-egentlige-grunnen-til-å-leve
Jo mer intelligent et menneske er, jo mer originalitet finner det hos sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes at alle mennesker er like. -Blaise Pascal
jo-mer-intelligent-et-menneske-er-jo-mer-originalitet-finner-det-hos-sine-medmennesker-ubegavede-mennesker-synes-at-alle-mennesker-er-like