Jeg står og betrakter brevet et lykkelig langt minutt, de kjære kjente bokstaver over den grå konvolutt.


jeg-står-og-betrakter-brevet-et-lykkelig-langt-minutt-kjære-kjente-bokstaver-over-den-grå-konvolutt
nordahl griegjegstårogbetrakterbrevetetlykkeliglangtminuttkjærekjentebokstaveroverdengråkonvoluttjeg stårstår ogog betrakterbetrakter brevetbrevet etet lykkeliglykkelig langtlangt minuttde kjærekjære kjentekjente bokstaverbokstaver overover denden grågrå konvoluttjeg står ogstår og betrakterog betrakter brevetbetrakter brevet etbrevet et lykkeliget lykkelig langtlykkelig langt minuttde kjære kjentekjære kjente bokstaverkjente bokstaver overbokstaver over denover den gråden grå konvoluttjeg står og betrakterstår og betrakter brevetog betrakter brevet etbetrakter brevet et lykkeligbrevet et lykkelig langtet lykkelig langt minuttde kjære kjente bokstaverkjære kjente bokstaver overkjente bokstaver over denbokstaver over den gråover den grå konvoluttjeg står og betrakter brevetstår og betrakter brevet etog betrakter brevet et lykkeligbetrakter brevet et lykkelig langtbrevet et lykkelig langt minuttde kjære kjente bokstaver overkjære kjente bokstaver over denkjente bokstaver over den gråbokstaver over den grå konvolutt

Kjære bestefar! Du er så snill og varm og stor og rar. Jeg er så glad i deg at jeg kan ikke telle så langt. -Ragnhild Bakke Waale
kjære-bestefar-du-er-så-snill-og-varm-og-stor-og-rar-jeg-er-så-glad-i-deg-at-jeg-kan-ikke-telle-så-langt
Eg er så lykkelig at eg nesten trur eg skal sprengast i bitar. Når eg står opp om morgonen, kjenner eg meg så lykkelig at eg ikkje veit om eg vil komme meg gjennom dagen. -Lykke
eg-er-så-lykkelig-at-eg-nesten-trur-eg-skal-sprengast-i-bitar-når-eg-står-opp-om-morgonen-kjenner-eg-meg-så-lykkelig-at-eg-ikkje-veit-om-eg-vil
Selv om vi skal ganske langt, og du er stor og rar I hjertet blir det aldri trangt for deg, min kjære far -Ukjent
selv-om-vi-skal-ganske-langt-og-du-er-stor-og-rar-i-hjertet-blir-det-aldri-trangt-for-deg-min-kjære-far
En lykkelig barndom er den beste gave som står i foreldrenes makt å skjenke. -Mary Cholmondeley
en-lykkelig-barndom-er-den-beste-gave-som-står-i-foreldrenes-makt-å-skjenke
Jeg husket den gangen jeg selv reiste i utlandet som tenåring sammen med mine foreldre; jeg lot alltid som jeg ikke kjente dem. -Tenåring
jeg-husket-den-gangen-jeg-selv-reiste-i-utlandet-som-tenåring-sammen-med-mine-foreldre-jeg-lot-alltid-som-jeg-ikke-kjente-dem
Dette brevet ble lenger enn vanlig fordi jeg ikke hadde tid til å skrive kortere. -Blaise Pascal
dette-brevet-ble-lenger-enn-vanlig-fordi-jeg-ikke-hadde-tid-til-å-skrive-kortere