Jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for jeg er lei av å svare på det spørsmålet.


jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-et-svar-på-det-for-jeg-er-lei-av-å-svare-på-det-spørsmålet
svarjegskulleønskejeghaddeetsvardetforerleiavsvaredetspørsmåletjeg skulleskulle ønskeønske jegjeg haddehadde etet svarsvar påpå detjeg erer leilei avav åå svaresvare påpå detdet spørsmåletjeg skulle ønskeskulle ønske jegønske jeg haddejeg hadde ethadde et svaret svar påsvar på detfor jeg erjeg er leier lei avlei av åav å svareå svare påsvare på detpå det spørsmåletjeg skulle ønske jegskulle ønske jeg haddeønske jeg hadde etjeg hadde et svarhadde et svar pået svar på detfor jeg er leijeg er lei aver lei av ålei av å svareav å svare påå svare på detsvare på det spørsmåletjeg skulle ønske jeg haddeskulle ønske jeg hadde etønske jeg hadde et svarjeg hadde et svar påhadde et svar på detfor jeg er lei avjeg er lei av åer lei av å svarelei av å svare påav å svare på detå svare på det spørsmålet

Jeg skulle ønske jeg hadde hatt en saksofon, så jeg kunne ula litt. -Musikk
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-hatt-saksofon-så-jeg-kunne-ula-litt
Jeg skulle ønske jeg hadde like mange i sengen som jeg har i avisspaltene. -Sex og erotikk
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-like-mange-i-sengen-som-jeg-har-i-avisspaltene
Det spørsmålet må jeg svare urutinert ja på. -Ja og nei
det-spørsmålet-må-jeg-svare-urutinert-ja-på
Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet. -Livet og døden
jeg-skulle-ønske-jeg-var-død-det-er-et-vanlig-ønske-som-i-hvert-fall-av-og-til-viser-at-det-finnes-noe-som-er-mer-verd-enn-livet
Jeg elsker klemmer. Jeg skulle ønske jeg var en blekksprut så jeg kunne klemme ti personer på en gang. -Klem
jeg-elsker-klemmer-jeg-skulle-ønske-jeg-var-blekksprut-så-jeg-kunne-klemme-ti-personer-på-gang
Endelig skulle jeg vel også svare på et visst brev som kom i forrige måned, men jeg er ingen skribent og later det være. -Knut Hamsun
endelig-skulle-jeg-vel-også-svare-på-et-visst-brev-som-kom-i-forrige-måned-men-jeg-er-ingen-skribent-og-later-det-være