Jeg skulle ønske Britney ikke trente så mye. Det kan gi kvinner store lår.


jeg-skulle-ønske-britney-ikke-trente-så-mye-det-kan-gi-kvinner-store-lår
trening og mosjonjegskulleønskebritneyikketrentemyedetkangikvinnerstorelårjeg skulleskulle ønskeønske britneybritney ikkeikke trentetrente såså myedet kankan gigi kvinnerkvinner storestore lårjeg skulle ønskeskulle ønske britneyønske britney ikkebritney ikke trenteikke trente såtrente så myedet kan gikan gi kvinnergi kvinner storekvinner store lårjeg skulle ønske britneyskulle ønske britney ikkeønske britney ikke trentebritney ikke trente såikke trente så myedet kan gi kvinnerkan gi kvinner storegi kvinner store lårjeg skulle ønske britney ikkeskulle ønske britney ikke trenteønske britney ikke trente såbritney ikke trente så myedet kan gi kvinner storekan gi kvinner store lår

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. -Mulighet
skulle-jeg-ønske-meg-noe-da-ville-jeg-ikke-ønske-meg-rikdom-eller-makt-men-mulighetenes-lidenskap-det-øye-som-overalt-evig-ungt-evig-brennende
Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet. -Livet og døden
jeg-skulle-ønske-jeg-var-død-det-er-et-vanlig-ønske-som-i-hvert-fall-av-og-til-viser-at-det-finnes-noe-som-er-mer-verd-enn-livet
Hun skulle ønske at det var mer, og det er det store i brevskrivningskunsten. -Charles Dickens
hun-skulle-ønske-at-det-var-mer-og-det-er-det-store-i-brevskrivningskunsten
Av dette kan man trekke en moral - jeg skulle ønske jeg visste hvilken! -Charles M. Schulz
av-dette-kan-man-trekke-moral-jeg-skulle-ønske-jeg-visste-hvilken
Det er ikke mye ugjort. Men det er mye jeg gjerne skulle ha gjort. -Kjell Nupen
det-er-ikke-mye-ugjort-men-det-er-mye-jeg-gjerne-skulle-gjort
Jeg skulle ønske jeg hadde et svar på det, for jeg er lei av å svare på det spørsmålet. -Svar
jeg-skulle-ønske-jeg-hadde-et-svar-på-det-for-jeg-er-lei-av-å-svare-på-det-spørsmålet