Jeg skriver ikke moderne musikk. Jeg skriver bare god musikk.


jeg-skriver-ikke-moderne-musikk-jeg-skriver-bare-god-musikk
igor stravinskijjegskriverikkemodernemusikkbaregodjeg skriverskriver ikkeikke modernemoderne musikkjeg skriverskriver barebare godgod musikkjeg skriver ikkeskriver ikke moderneikke moderne musikkjeg skriver bareskriver bare godbare god musikkjeg skriver ikke moderneskriver ikke moderne musikkjeg skriver bare godskriver bare god musikkjeg skriver ikke moderne musikkjeg skriver bare god musikk

En mann som skriver godt, skriver ikke som man skriver, men som han skriver. -Skrive
en-mann-som-skriver-godt-skriver-ikke-som-man-skriver-men-som-han-skriver
Jeg snakker og skriver på samme måte, det er samme teknikk. Og jeg skriver like fort som jeg snakker. Det sitter i fingrene! -Skrive
jeg-snakker-og-skriver-på-samme-måte-det-er-samme-teknikk-og-jeg-skriver-like-fort-som-jeg-snakker-det-sitter-i-fingrene
De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne. -Forfatter
de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
Hvis man spiller god musikk, hører folk ikke etter, og hvis man spiller dårlig musikk, snakker de ikke. -Oscar Wilde
hvis-man-spiller-god-musikk-hører-folk-ikke-etter-og-hvis-man-spiller-dårlig-musikk-snakker-ikke
Jeg har en regel om at hvis jeg reiser et sted for å drive research, så skriver jeg først og tar researchen etterpå. Og hvis det ikke stemmer, korrigerer jeg virkeligheten. -Skrive
jeg-har-regel-om-at-hvis-jeg-reiser-et-sted-for-å-drive-research-så-skriver-jeg-først-og-tar-researchen-etterpå-og-hvis-det-ikke-stemmer
Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan. -Forfatter
jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan