Jeg sa til spillerne at 12., 13. og 14. mann var viktige. Men onsdag hadde vi kanskje trengt 450 mann for å vinne.


jeg-sa-til-spillerne-at-12-13-og-14-mann-var-viktige-men-onsdag-hadde-vi-kanskje-trengt-450-mann-for-å-vinne
Åge hareidejegsatilspillerneat1213og14mannvarviktigemenonsdaghaddevikanskjetrengt450forvinnejeg sasa tiltil spillernespillerne atog 14mann varvar viktigemen onsdagonsdag haddehadde vivi kanskjekanskje trengttrengt 450450 mannmann forå vinnejeg sa tilsa til spillernetil spillerne atmann var viktigemen onsdag haddeonsdag hadde vihadde vi kanskjevi kanskje trengtkanskje trengt 450trengt 450 mann450 mann formann for åfor å vinnejeg sa til spillernesa til spillerne atmen onsdag hadde vionsdag hadde vi kanskjehadde vi kanskje trengtvi kanskje trengt 450kanskje trengt 450 manntrengt 450 mann for450 mann for åmann for å vinnejeg sa til spillerne atmen onsdag hadde vi kanskjeonsdag hadde vi kanskje trengthadde vi kanskje trengt 450vi kanskje trengt 450 mannkanskje trengt 450 mann fortrengt 450 mann for å450 mann for å vinne

Å, men han hadde så små evner til laster, han var en middels mann og et godt menneske. -Last
Å-men-han-hadde-så-små-evner-til-laster-han-var-middels-mann-og-et-godt-menneske
Årsaken til at kong Salomo var den klokeste mann i verden, var utvilsomt at han hadde så mange koner til å råde seg. -Kone
Årsaken-til-at-kong-salomo-var-den-klokeste-mann-i-verden-var-utvilsomt-at-han-hadde-så-mange-koner-til-å-rå-seg
Han var en mann, en mann i ett og alt, og aldri mer får jeg se hans like. -William Shakespeare
han-var-mann-mann-i-ett-og-alt-og-aldri-mer-får-jeg-se-hans-like
De første 20 minuttene var bra. Etterpå så det ut som alle spillerne hadde gått på Steinerskolen: Alle hadde sine egne ideer om hva som skulle gjøres. -Per Joar Hansen
de-første-20-minuttene-var-bra-etterpå-så-det-ut-som-alle-spillerne-hadde-gått-på-steinerskolen-alle-hadde-sine-egne-ideer-om-hva-som-skulle
En enslig kvinne kan ikke treffe en mann, noen mann, i noen alder, uten å tenke, om bare et halvt sekund: Kanskje dette er mannen. -Doris Lessing
en-enslig-kvinne-kan-ikke-treffe-mann-noen-mann-i-noen-alder-uten-å-tenke-om-bare-et-halvt-sekund-kanskje-dette-er-mannen
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan