Jeg ringte på to annonser, dro til to plasser og ble ansatt begge plassene. Jeg luktet hardt arbeid på den første plassen, så jeg tok den andre.


jeg-ringte-på-to-annonser-dro-til-to-plasser-og-ble-ansatt-begge-plassene-jeg-luktet-hardt-arbeid-på-den-første-plassen-så-jeg-tok-den-andre
charles bukowskijegringtetoannonserdrotilplasserogbleansattbeggeplasseneluktethardtarbeiddenførsteplassenjegtokandrejeg ringteringte pådro tilplasser ogog bleble ansattansatt beggebegge plassenejeg luktetluktet hardthardt arbeidarbeid påpå denden førsteførste plassenså jegjeg toktok denjeg ringte påpå to annonsertil to plasserplasser og bleog ble ansattble ansatt beggeansatt begge plassenejeg luktet hardtluktet hardt arbeidhardt arbeid påarbeid på denpå den førsteden første plassenså jeg tokjeg tok dentok den andreringte på to annonserdro til to plassertil to plasser ogplasser og ble ansattog ble ansatt beggeble ansatt begge plassenejeg luktet hardt arbeidluktet hardt arbeid påhardt arbeid på denarbeid på den førstepå den første plassenså jeg tok denjeg tok den andrejeg ringte på to annonserdro til to plasser ogtil to plasser og bleplasser og ble ansatt beggeog ble ansatt begge plassenejeg luktet hardt arbeid påluktet hardt arbeid på denhardt arbeid på den førstearbeid på den første plassenså jeg tok den andre

Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Jeg har tre skatter som jeg bevarer og verdsetter høyt. Den første er mildhet, den andre er en enkel livsform, den tredje er ydmykhet. -Laozi
jeg-har-tre-skatter-som-jeg-bevarer-og-verdsetter-høyt-den-første-er-mildhet-den-andre-er-enkel-livsform-den-tredje-er-ydmykhet
Jeg sluttet å tro på julenissen da jeg var seks. Mor tok meg med til et kjøpesenter for at jeg skulle få se ham, og så ba han om autografen min. -Jul
jeg-sluttet-å-tro-på-julenissen-da-jeg-var-seks-mor-tok-meg-med-til-et-kjøpesenter-for-at-jeg-skulle-få-se-ham-og-så-ba-han-om-autografen-min
Jeg tror at første gang jeg var i selskap hos Gatsby, var jeg en av de meget få gjestene som virkelig var invitert. Folk ble ikke invitert - de bare kom. -Gjest
jeg-tror-at-første-gang-jeg-var-i-selskap-hos-gatsby-var-jeg-av-meget-få-gjestene-som-virkelig-var-invitert-folk-ble-ikke-invitert-bare-kom
Takk Gud for teen! Hva skulle verden gjort uten te? Hvordan kunne den eksistere uten? Jeg er glad jeg ikke ble født før teen ble oppdaget. -Te
takk-gud-for-teen-hva-skulle-verden-gjort-uten-te-hvordan-kunne-den-eksistere-uten-jeg-er-glad-jeg-ikke-ble-født-før-teen-ble-oppdaget