Jeg reiser aldri uten dagboken min. Man bør alltid ha noe sensasjonelt å lese på toget.


jeg-reiser-aldri-uten-dagboken-min-man-bør-alltid-noe-sensasjonelt-å-lese-på-toget
oscar wildejegreiseraldriutendagbokenminmanbøralltidnoesensasjoneltlesetogetjeg reiserreiser aldrialdri utenuten dagbokendagboken minman børbør alltidalltid haha noenoe sensasjoneltsensasjonelt åå leselese påpå togetjeg reiser aldrireiser aldri utenaldri uten dagbokenuten dagboken minman bør alltidbør alltid haalltid ha noeha noe sensasjoneltnoe sensasjonelt åsensasjonelt å leseå lese pålese på togetjeg reiser aldri utenreiser aldri uten dagbokenaldri uten dagboken minman bør alltid habør alltid ha noealltid ha noe sensasjoneltha noe sensasjonelt ånoe sensasjonelt å lesesensasjonelt å lese påå lese på togetjeg reiser aldri uten dagbokenreiser aldri uten dagboken minman bør alltid ha noebør alltid ha noe sensasjoneltalltid ha noe sensasjonelt åha noe sensasjonelt å lesenoe sensasjonelt å lese påsensasjonelt å lese på toget

For min del reiser jeg ikke for å komme noe sted, men for å reise. Jeg reiser for reisens egen skyld. -Robert Louis Stevenson
for-min-del-reiser-jeg-ikke-for-å-komme-noe-sted-men-for-å-reise-jeg-reiser-for-reisens-egen-skyld
Jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese en sonett av Shakespeare, men så tenkte jeg: Hvorfor skal jeg det? Han leser aldri noe av mitt. -Spike Milligan
jeg-tenkte-jeg-skulle-begynne-med-å-lese-sonett-av-shakespeare-men-så-tenkte-jeg-hvorfor-skal-jeg-det-han-leser-aldri-noe-av-mitt
Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv. -Anne-Cath Vestly
jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
Man bør lese det man har lyst til. Det man leser av plikt, har man liten glede av. -Lese
man-bør-lese-det-man-har-lyst-til-det-man-leser-av-plikt-har-man-liten-glede-av
Ikke drikk noe uten å se det; ikke underskriv noe uten å lese det. -Avtale
ikke-drikk-noe-uten-å-se-det-ikke-underskriv-noe-uten-å-lese-det
Når man reiser, har man noe å fortelle. -Reise
når-man-reiser-har-man-noe-å-fortelle