Jeg ser på ham, og han likner ikke på meg i det hele tatt. Så jeg tenker: Er jeg egentlig moren?


jeg-på-ham-og-han-likner-ikke-på-meg-i-det-hele-tatt-så-jeg-tenker-er-jeg-egentlig-moren
madonnajeghamoghanliknerikkemegdetheletattjegtenkereregentligmorenjeg serpå hamog hanhan liknerlikner ikkeikke påpå megmeg ii detdet helehele tattså jegjeg tenkerer jegjeg egentligegentlig morenjeg ser påser på hamog han liknerhan likner ikkelikner ikke påikke på megpå meg imeg i deti det heledet hele tattså jeg tenkerer jeg egentligjeg egentlig morenjeg ser på hamog han likner ikkehan likner ikke pålikner ikke på megikke på meg ipå meg i detmeg i det helei det hele tatter jeg egentlig morenog han likner ikke påhan likner ikke på meglikner ikke på meg iikke på meg i detpå meg i det helemeg i det hele tatt

Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet. -Pessimist
jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til
For jeg ser tydelig at noen moral i det hele tatt er umulig - og livsnødvendig. -Jean-Paul Sartre
for-jeg-tydelig-at-noen-moral-i-det-hele-tatt-er-umulig-og-livsnødvendig
Noen brødre vil lete gjennom hele Internett for deg. Dessuten ser han kjekk ut, er morsom, og jeg har vært glad i ham i mer enn 40 år. -Frances Grant
noen-brødre-vil-lete-gjennom-hele-internett-for-deg-dessuten-han-kjekk-ut-er-morsom-og-jeg-har-vært-glad-i-ham-i-mer-enn-40-år
Jeg sluttet å tro på julenissen da jeg var seks. Mor tok meg med til et kjøpesenter for at jeg skulle få se ham, og så ba han om autografen min. -Jul
jeg-sluttet-å-tro-på-julenissen-da-jeg-var-seks-mor-tok-meg-med-til-et-kjøpesenter-for-at-jeg-skulle-få-se-ham-og-så-ba-han-om-autografen-min