Jeg maler ikke det jeg ser, men det jeg så.


jeg-maler-ikke-det-jeg-men-det-jeg-så
edvard munchjegmalerikkedetjegmenjeg malermaler ikkeikke detdet jegjeg sermen detdet jegjeg såjeg maler ikkemaler ikke detikke det jegdet jeg sermen det jegdet jeg såjeg maler ikke detmaler ikke det jegikke det jeg sermen det jeg såjeg maler ikke det jegmaler ikke det jeg ser

Jeg maler ting slik jeg tenker dem, ikke slik jeg ser dem. -Pablo Picasso
jeg-maler-ting-slik-jeg-tenker-dem-ikke-slik-jeg-dem
Jeg ser problemene, men idet problemet er identifisert, ser jeg hvordan jeg kan utnytte dem til noe bra. -Odd Reitan
jeg-problemene-men-idet-problemet-er-identifisert-jeg-hvordan-jeg-kan-utnytte-dem-til-noe-bra
Det er med lederskap som med pornografi. Jeg kan ikke definere det, men jeg vet hva det er når jeg ser det. -Norman Schwarzkopf
det-er-med-lederskap-som-med-pornografi-jeg-kan-ikke-definere-det-men-jeg-vet-hva-det-er-når-jeg-det
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen