Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede.


jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
henrik ibsenjegarbeidehvisjegskalbærelivetalleminelevedagerlengekanminneshararbeidetogdetværtminbesteenestegledejeg måmå arbeidearbeide hvishvis jegjeg skalskal bærebære livetalle minemine levedagerså lengelenge jegjeg kankan minneshar jegjeg arbeidetog detdet harhar værtvært minmin bestebeste ogog enesteeneste gledejeg må arbeidemå arbeide hvisarbeide hvis jeghvis jeg skaljeg skal bæreskal bære livetalle mine levedagerså lenge jeglenge jeg kanjeg kan minneshar jeg arbeidetog det hardet har værthar vært minvært min bestemin beste ogbeste og enesteog eneste gledejeg må arbeide hvismå arbeide hvis jegarbeide hvis jeg skalhvis jeg skal bærejeg skal bære livetså lenge jeg kanlenge jeg kan minnesog det har værtdet har vært minhar vært min bestevært min beste ogmin beste og enestebeste og eneste gledejeg må arbeide hvis jegmå arbeide hvis jeg skalarbeide hvis jeg skal bærehvis jeg skal bære livetså lenge jeg kan minnesog det har vært mindet har vært min bestehar vært min beste ogvært min beste og enestemin beste og eneste glede

Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. -Politi
jeg-er-politimester-bastian-og-er-vennlig-mann-for-det-syns-jeg-man-skal-være-hvis-man-kan-og-jeg-går-omkring-og-passer-på-at-alle-har-det-bra
Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred. -Pågangsmot
jeg-har-lært-meg-å-stole-på-bena-mine-de-pleier-som-regel-å-føre-meg-dit-jeg-skal-det-gjelder-bare-å-dem-arbeide-i-fred
Det er slik jeg ser det: Hvis barna mine fremdeles er i live når mannen min kommer hjem, har jeg gjort jobben min. -Oppdragelse
det-er-slik-jeg-det-hvis-barna-mine-fremdeles-er-i-live-når-mannen-min-kommer-hjem-har-jeg-gjort-jobben-min
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne