Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg.


jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
være seg selvjeglotsomomjegvarønsketværehelttilbledenpersonenellerhanmegjeg lotlot somsom omom jegjeg varvar enen jegjeg ønsketønsket åå værevære helthelt tiltil jegjeg bleble denden personeneller hanhan bleble megjeg lot somlot som omsom om jegom jeg varjeg var envar en jegen jeg ønsketjeg ønsket åønsket å væreå være heltvære helt tilhelt til jegtil jeg blejeg ble denble den personeneller han blehan ble megjeg lot som omlot som om jegsom om jeg varom jeg var enjeg var en jegvar en jeg ønsketen jeg ønsket åjeg ønsket å væreønsket å være heltå være helt tilvære helt til jeghelt til jeg bletil jeg ble denjeg ble den personeneller han ble megjeg lot som om jeglot som om jeg varsom om jeg var enom jeg var en jegjeg var en jeg ønsketvar en jeg ønsket åen jeg ønsket å værejeg ønsket å være heltønsket å være helt tilå være helt til jegvære helt til jeg blehelt til jeg ble dentil jeg ble den personen

Hvis jeg var far og min datter ble forført, ville jeg absolutt ikke la henne i stikken; men ble min sønn journalist, ville jeg anse han som fortapt. -Søren Kierkegaard
hvis-jeg-var-far-og-min-datter-ble-forført-ville-jeg-absolutt-ikke-henne-i-stikken-men-ble-min-sønn-journalist-ville-jeg-anse-han-som-fortapt
Det at jeg ble forfatter, skjedde på en rar måte. Først kledde jeg meg ut som et menneske som ikke var meg, og så skrev jeg. -Forfatter
det-at-jeg-ble-forfatter-skjedde-på-rar-måte-først-kledde-jeg-meg-ut-som-et-menneske-som-ikke-var-meg-og-så-skrev-jeg
Jeg har tre fobier som ville gjøre livet til en dans, men dødsens kjedelig dersom de ble kurert: Jeg hater å legge meg, jeg hater å stå opp, og jeg hater å være alene. -Fobi
jeg-har-tre-fobier-som-ville-gjøre-livet-til-dans-men-dødsens-kjedelig-dersom-ble-kurert-jeg-hater-å-legge-meg-jeg-hater-å-stå-opp-og-jeg-hater
Kirken ble etter hvert til en pine for meg, for der ble det preket høyt - jeg har nær sagt: skamløst - om Gud, hva han mener, hva Han gjør. -Kirke
kirken-ble-etter-hvert-til-pine-for-meg-for-der-ble-det-preket-høyt-jeg-har-nær-sagt-skamløst-om-gud-hva-han-mener-hva-han-gjør
Det kom som et uhell over meg og uhellet var at jeg ble gift før jeg ennu var utvokst. Bokstavelig. -Amalie Skram
det-kom-som-et-uhell-over-meg-og-uhellet-var-at-jeg-ble-gift-før-jeg-ennu-var-utvokst-bokstavelig
Mang en mann ble geni, ble helt, ble dikter, ved den pike han ikke fikk. -Søren Kierkegaard
mang-mann-ble-geni-ble-helt-ble-dikter-ved-den-pike-han-ikke-fikk