Jeg liker folk som nekter å snakke før de har noe å si.


jeg-liker-folk-som-nekter-å-snakke-før-har-noe-å
pratejeglikerfolksomnektersnakkeførharnoejeg likerliker folkfolk somsom nekternekter åå snakkesnakke førfør dede harhar noenoe åjeg liker folkliker folk somfolk som nektersom nekter ånekter å snakkeå snakke førsnakke før defør de harde har noehar noe ånoe å sijeg liker folk somliker folk som nekterfolk som nekter åsom nekter å snakkenekter å snakke førå snakke før desnakke før de harfør de har noede har noe åhar noe å sijeg liker folk som nekterliker folk som nekter åfolk som nekter å snakkesom nekter å snakke førnekter å snakke før deå snakke før de harsnakke før de har noefør de har noe åde har noe å si

Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat. -Samuel Johnson
jeg-liker-ikke-å-snakke-stygt-om-folk-bak-ryggen-på-dem-men-jeg-tror-han-er-advokat
Mine barn nekter å spise noe som ikke har danset på tv. -Fjernsyn
mine-barn-nekter-å-spise-noe-som-ikke-har-danset-på-tv
Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer. -Møte mellom mennesker
jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
Folk flest nekter å forholde seg til barn som ordentlige mennesker. -Barn
folk-flest-nekter-å-forholde-seg-til-barn-som-ordentlige-mennesker
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Forbrukslån er noe som blir tatt opp av folk som er hardt gjeldet fra før. -Carsten O. Five
forbrukslån-er-noe-som-blir-tatt-opp-av-folk-som-er-hardt-gjeldet-fra-før