Jeg liker drømmer for fremtiden bedre enn historier fra fortiden.


jeg-liker-drømmer-for-fremtiden-bedre-enn-historier-fra-fortiden
thomas jeffersonjeglikerdrømmerforfremtidenbedreennhistorierfrafortidenjeg likerliker drømmerdrømmer forfremtiden bedrebedre ennenn historierhistorier frafra fortidenjeg liker drømmerliker drømmer fordrømmer for fremtidenfor fremtiden bedrefremtiden bedre ennbedre enn historierenn historier frahistorier fra fortidenjeg liker drømmer forliker drømmer for fremtidendrømmer for fremtiden bedrefor fremtiden bedre ennfremtiden bedre enn historierbedre enn historier fraenn historier fra fortidenjeg liker drømmer for fremtidenliker drømmer for fremtiden bedredrømmer for fremtiden bedre ennfor fremtiden bedre enn historierfremtiden bedre enn historier frabedre enn historier fra fortiden

Fremtiden bygger ikke seg selv, det er fortiden som bygger fremtiden, og vi er fremtidens fortid. -Tore Renberg
fremtiden-bygger-ikke-seg-selv-det-er-fortiden-som-bygger-fremtiden-og-vi-er-fremtidens-fortid
Jeg liker bedre å plukke blåbær enn å spise kirsebær med de store. -Åslaug Haga
jeg-liker-bedre-å-plukke-blåbær-enn-å-spise-kirsebær-med-store
Man er for gammel når man har større glede av fortiden enn av fremtiden. -John Knittel
man-er-for-gammel-når-man-har-større-glede-av-fortiden-enn-av-fremtiden
Når fortiden er død og fremtiden bare eksisterer i form av lengsler og frykt, hva så med øyeblikket, som vi ikke kan måle og heller ikke sende fra oss? -Øyeblikk
når-fortiden-er-død-og-fremtiden-bare-eksisterer-i-form-av-lengsler-og-frykt-hva-så-med-øyeblikket-som-vi-ikke-kan-måle-og-heller-ikke-sende-fra
Studer fortiden hvis du vil spå om fremtiden. -Konfucius
studer-fortiden-hvis-du-vil-spå-om-fremtiden
Av og til føler jeg at fortiden og fremtiden stiller så store krav til meg at det ikke er plass til nåtiden. -Evelyn Waugh
av-og-til-føler-jeg-at-fortiden-og-fremtiden-stiller-så-store-krav-til-meg-at-det-ikke-er-plass-til-nåtiden