Jeg kjente aldri vårens sjarme Møtte den aldri ansikt til ansikt


jeg-kjente-aldri-vårens-sjarme-møtte-den-aldri-ansikt-til-ansikt
vårjegkjentealdrivårenssjarmemøttedenansikttiljeg kjentekjente aldrialdri vårensvårens sjarmesjarme møttemøtte denden aldrialdri ansiktansikt tiltil ansiktjeg kjente aldrikjente aldri vårensaldri vårens sjarmevårens sjarme møttesjarme møtte denmøtte den aldriden aldri ansiktaldri ansikt tilansikt til ansiktjeg kjente aldri vårenskjente aldri vårens sjarmealdri vårens sjarme møttevårens sjarme møtte densjarme møtte den aldrimøtte den aldri ansiktden aldri ansikt tilaldri ansikt til ansiktjeg kjente aldri vårens sjarmekjente aldri vårens sjarme møttealdri vårens sjarme møtte denvårens sjarme møtte den aldrisjarme møtte den aldri ansiktmøtte den aldri ansikt tilden aldri ansikt til ansikt

Forelsk deg aldri i en kvinnes profil, for du skal leve ansikt til ansikt med henne. -Kvinner
forelsk-deg-aldri-i-kvinnes-profil-for-du-skal-leve-ansikt-til-ansikt-med-henne
Jeg glemmer aldri et ansikt - men i Deres tilfelle er jeg villig til å gjøre et unntak. -Groucho Marx
jeg-glemmer-aldri-et-ansikt-men-i-deres-tilfelle-er-jeg-villig-til-å-gjøre-et-unntak
Jeg har aldri sett et smilende ansikt som ikke var vakkert. -Ukjent
jeg-har-aldri-sett-et-smilende-ansikt-som-ikke-var-vakkert
Livets ansikt er aldri det samme selv om vi ser på det i all evighet. -Livet
livets-ansikt-er-aldri-det-samme-selv-om-vi-på-det-i-all-evighet