Jeg kjeder meg aldri i mitt eget selskap.


jeg-kjeder-meg-aldri-i-mitt-eget-selskap
laila goodyjegkjedermegaldrimittegetselskapjeg kjederkjeder megmeg aldrialdri ii mittmitt egeteget selskapjeg kjeder megkjeder meg aldrimeg aldri ialdri i mitti mitt egetmitt eget selskapjeg kjeder meg aldrikjeder meg aldri imeg aldri i mittaldri i mitt egeti mitt eget selskapjeg kjeder meg aldri ikjeder meg aldri i mittmeg aldri i mitt egetaldri i mitt eget selskap

Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Skriver jeg, er jeg i sentrum av mitt eget liv. Hjemme i meg selv. -Skrive
skriver-jeg-er-jeg-i-sentrum-av-mitt-eget-liv-hjemme-i-meg-selv
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. -Henry David Thoreau
jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap
Det kjeder meg å gå ut og more meg, men det morer meg å sitte hjemme og kjede meg. -Storm P
det-kjeder-meg-å-gå-ut-og-more-meg-men-det-morer-meg-å-sitte-hjemme-og-kjede-meg