Jeg kaster en mynt i været og blir det kron, så er du min, men ta det med ro min kjære; for blir det mynt, så er jeg din!


jeg-kaster-mynt-i-været-og-blir-det-kron-så-er-du-min-men-ta-det-med-ro-min-kjære-for-blir-det-mynt-så-er-jeg-din
per kvalvikjegkastermyntværetogblirdetkronerduminmentamedrominkjæreformyntjegdinjeg kasterkaster enen myntmynt ii væretværet ogog blirblir detdet kronså erer dudu minmen tata detdet medmed roro minmin kjæreblir detdet myntså erer jegjeg dinjeg kaster enkaster en mynten mynt imynt i væreti været ogværet og blirog blir detblir det kronså er duer du minmen ta detta det meddet med romed ro minro min kjærefor blir detblir det myntså er jeger jeg dinjeg kaster en myntkaster en mynt ien mynt i væretmynt i været ogi været og blirværet og blir detog blir det kronså er du minmen ta det medta det med rodet med ro minmed ro min kjærefor blir det myntså er jeg dinjeg kaster en mynt ikaster en mynt i væreten mynt i været ogmynt i været og bliri været og blir detværet og blir det kronmen ta det med rota det med ro mindet med ro min kjære

Selv om vi skal ganske langt, og du er stor og rar I hjertet blir det aldri trangt for deg, min kjære far -Ukjent
selv-om-vi-skal-ganske-langt-og-du-er-stor-og-rar-i-hjertet-blir-det-aldri-trangt-for-deg-min-kjære-far
Min lærer, min venn, min instruktør på mange forskjellige områder - min søster, min egen kjære søster. -Mark Stephens
min-lærer-min-venn-min-instruktør-på-mange-forskjellige-områder-min-søster-min-egen-kjære-søster
Jeg har ikke greie på penger, jeg, men er veldig glad i å ha nok av dem. Jeg har lært av min far ikke å ha gjeld, så det blir fortsatt et glass rødvin i ny og ne. -Penger og økonomi
jeg-har-ikke-greie-på-penger-jeg-men-er-veldig-glad-i-å-nok-av-dem-jeg-har-lært-av-min-far-ikke-å-gjeld-så-det-blir-fortsatt-et-glass-rødvin
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
Legen min ga meg to uker å leve. Jeg håper det blir i august. -Ronnie Shakes
legen-min-ga-meg-to-uker-å-leve-jeg-håper-det-blir-i-august