Jeg kan ikke bli fotografert med nakkekragen på. Da vil aksjekursene rase.


jeg-kan-ikke-bli-fotografert-med-nakkekragen-på-da-vil-aksjekursene-rase
kjell inge røkkejegkanikkeblifotografertmednakkekragendavilaksjekursenerasejeg kankan ikkeikke blibli fotografertfotografert medmed nakkekragennakkekragen påda vilvil aksjekurseneaksjekursene rasejeg kan ikkekan ikke bliikke bli fotografertbli fotografert medfotografert med nakkekragenmed nakkekragen påda vil aksjekursenevil aksjekursene rasejeg kan ikke blikan ikke bli fotografertikke bli fotografert medbli fotografert med nakkekragenfotografert med nakkekragen påda vil aksjekursene rasejeg kan ikke bli fotografertkan ikke bli fotografert medikke bli fotografert med nakkekragenbli fotografert med nakkekragen på

Jeg vil ikke bli dratt med i politikkens sirkus. Jeg vil bli oppfattet som seriøs. Politikk handler først og fremst om å ta ansvar, ikke å delta i et sirkus. -Politiker
jeg-vil-ikke-bli-dratt-med-i-politikkens-sirkus-jeg-vil-bli-oppfattet-som-seriøs-politikk-handler-først-og-fremst-om-å-ta-ansvar-ikke-å-delta-i
Jeg vet ikke hvordan tredje verdenskrig vil se ut, men jeg vet at den fjerde vil bli utkjempet med treklubber. -Krig
jeg-vet-ikke-hvordan-tredje-verdenskrig-vil-se-ut-men-jeg-vet-at-den-fjerde-vil-bli-utkjempet-med-treklubber
Aldri kan jeg bli så opprørt over Frankrike at jeg ikke kan se med velvilje på Paris. -Michel de Montaigne
aldri-kan-jeg-bli-så-opprørt-over-frankrike-at-jeg-ikke-kan-se-med-velvilje-på-paris
En turist er en som kjører tusenvis av kilometer for å bli fotografert stående foran bilen sin. -Emile Ganest
en-turist-er-som-kjører-tusenvis-av-kilometer-for-å-bli-fotografert-stående-foran-bilen
Jeg har lyst til å bli gammel og få med meg hele livsutviklingen. Bli en sånn gammel dame som er døv når hun vil og hytter med knyttneven til ungdommen. Det gleder jeg meg veldig til. -Kvinner og alder
jeg-har-lyst-til-å-bli-gammel-og-få-med-meg-hele-livsutviklingen-bli-sånn-gammel-dame-som-er-døv-når-hun-vil-og-hytter-med-knyttneven-til
Jeg vil gjerne bli rik, men jeg vil aldri gjøre det som må til for å bli rik. -Gertrude Stein
jeg-vil-gjerne-bli-rik-men-jeg-vil-aldri-gjøre-det-som-må-til-for-å-bli-rik