Jeg kan ikke bære verden som den er, og enda mindre om den blir annerledes.


jeg-kan-ikke-bære-verden-som-den-er-og-enda-mindre-om-den-blir-annerledes
beate grimsrudjegkanikkebæreverdensomdenerogendamindreomblirannerledesjeg kankan ikkeikke bærebære verdenverden somsom denden erog endaenda mindremindre omom denden blirblir annerledesjeg kan ikkekan ikke bæreikke bære verdenbære verden somverden som densom den erog enda mindreenda mindre ommindre om denom den blirden blir annerledesjeg kan ikke bærekan ikke bære verdenikke bære verden sombære verden som denverden som den erog enda mindre omenda mindre om denmindre om den blirom den blir annerledesjeg kan ikke bære verdenkan ikke bære verden somikke bære verden som denbære verden som den erog enda mindre om denenda mindre om den blirmindre om den blir annerledes

Luftfarten har gjort verden mindre og mindre, men ennå kan du ikke unngå å treffe den når du faller ned. -Ukjent
luftfarten-har-gjort-verden-mindre-og-mindre-men-ennå-kan-du-ikke-unngå-å-treffe-den-når-du-faller-ned
Jeg tror ikke de som blir mobbet i utgangspunktet er annerledes, jeg tror de blir annerledes. -Anna Odell
jeg-tror-ikke-som-blir-mobbet-i-utgangspunktet-er-annerledes-jeg-tror-blir-annerledes
Selv om vi reiser over hele verden for å finne skjønnhet, må vi bære den med oss, ellers finner vi den ikke. -Skjønnhet
selv-om-vi-reiser-over-hele-verden-for-å-finne-skjønnhet-må-vi-bære-den-med-oss-ellers-finner-vi-den-ikke
Vi blir annerledes med årene som går. Kjærligheten blir også annerledes. -Gunnar Heiberg
vi-blir-annerledes-med-årene-som-går-kjærligheten-blir-også-annerledes
Ingenting forsikrer oss om at all litteratur er udødelig. Verden kan godt unnvære litteraturen. Men den kan enda lettere unnvære mennesket. -Jean-Paul Sartre
ingenting-forsikrer-oss-om-at-all-litteratur-er-udødelig-verden-kan-godt-unnvære-litteraturen-men-den-kan-enda-lettere-unnvære-mennesket
Tålmodigheten hjelper den syke så tiden ikke blir for lang, og den friske så tiden ikke blir for kort. La dem ta fra meg hele verden, bare jeg får beholde tålmodigheten. -Tertullian
tålmodigheten-hjelper-den-syke-så-tiden-ikke-blir-for-lang-og-den-friske-så-tiden-ikke-blir-for-kort-la-dem-ta-fra-meg-hele-verden-bare-jeg-får