Jeg ser ikke på meg selv som en pessimist i det hele tatt. En pessimist er en som venter på at det skal begynne å regne. Selv føler jeg meg våt til skinnet.


jeg-ikke-på-meg-selv-som-pessimist-i-det-hele-tatt-en-pessimist-er-som-venter-på-at-det-skal-begynne-å-regne-selv-føler-jeg-meg-våt-til
pessimistjegikkemegselvsompessimistdetheletatterventeratskalbegynneregneselvfølerjegvåttilskinnetjeg serser ikkeikke påpå megmeg selvselv somsom enen pessimistpessimist ii detdet helehele tatten pessimistpessimist erer enen somsom venterventer påpå atat detdet skalskal begynnebegynne åå regneselv følerføler jegjeg megmeg våtvåt tiltil skinnetjeg ser ikkeser ikke påikke på megpå meg selvmeg selv somselv som ensom en pessimisten pessimist ipessimist i deti det heledet hele tatten pessimist erpessimist er ener en somen som ventersom venter påventer på atpå at detat det skaldet skal begynneskal begynne åbegynne å regneselv føler jegføler jeg megjeg meg våtmeg våt tilvåt til skinnet

De fleste mener at jeg ser ut som meg selv! Ser du ut som en annen, enn deg selv? Det er ikke bra! -Utseende
de-fleste-mener-at-jeg-ut-som-meg-selv-ser-du-ut-som-annen-enn-deg-selv-det-er-ikke-bra
Jeg ser på ham, og han likner ikke på meg i det hele tatt. Så jeg tenker: Er jeg egentlig moren? -Madonna
jeg-på-ham-og-han-likner-ikke-på-meg-i-det-hele-tatt-så-jeg-tenker-er-jeg-egentlig-moren
Bankene hadde ikke råd til å finansiere meg, derfor måtte jeg begynne for meg selv. -Samuel Goldwyn
bankene-hadde-ikke-råd-til-å-finansiere-meg-derfor-måtte-jeg-begynne-for-meg-selv
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Jeg er alltid meg selv. Hvis jeg begynner å late som jeg er en annen, blir jeg en annen, og da vil jeg miste meg selv. -Være seg selv
jeg-er-alltid-meg-selv-hvis-jeg-begynner-å-late-som-jeg-er-annen-blir-jeg-annen-og-da-vil-jeg-miste-meg-selv