Jeg husker den dagen jeg kunne lese. Det har jeg aldri glemt. Jeg satt på gulvet ved siden av bokhyllen, og så kunne jeg lese. Det betød at jeg kunne velge selv.


jeg-husker-den-dagen-jeg-kunne-lese-det-har-jeg-aldri-glemt-jeg-satt-på-gulvet-ved-siden-av-bokhyllen-og-så-kunne-jeg-lese-det-betød-at-jeg
anne-cath vestlyjeghuskerdendagenjegkunnelesedetharaldriglemtsattgulvetvedsidenavbokhyllenogbetødatvelgeselvjeg huskerhusker denden dagendagen jegjeg kunnekunne lesedet harhar jegjeg aldrialdri glemtjeg sattsatt påpå gulvetgulvet vedved sidensiden avav bokhyllenog såså kunnekunne jegjeg lesedet betødbetød atat jegjeg kunnekunne velgevelge selvjeg husker denhusker den dagenden dagen jegdagen jeg kunnejeg kunne lesedet har jeghar jeg aldrijeg aldri glemtjeg satt påsatt på gulvetpå gulvet vedgulvet ved sidenved siden avsiden av bokhyllenog så kunneså kunne jegkunne jeg lesedet betød atbetød at jegat jeg kunnejeg kunne velgekunne velge selv

Jeg søkte etter lykken ute i det fremmede, og aktet aldri på at jeg hadde et hjem hvor jeg kunne funnet den. -Henrik Ibsen
jeg-søkte-etter-lykken-ute-i-det-fremmede-og-aktet-aldri-på-at-jeg-hadde-et-hjem-hvor-jeg-kunne-funnet-den
Det eneste jeg beklager, er at jeg aldri vil få tid til å lese alle de bøkene jeg har lyst på. -Françoise Sagan
det-eneste-jeg-beklager-er-at-jeg-aldri-vil-få-tid-til-å-lese-alle-bøkene-jeg-har-lyst-på
Hvorfor kunne jeg ikke si «fitte» når jeg kunne si «pikk»? Dette er et meget sentralt spørsmål i vår kultur. -Likestilling
hvorfor-kunne-jeg-ikke-fitte-når-jeg-kunne-pikk-dette-er-et-meget-sentralt-spørsmål-i-vår-kultur
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese en sonett av Shakespeare, men så tenkte jeg: Hvorfor skal jeg det? Han leser aldri noe av mitt. -Spike Milligan
jeg-tenkte-jeg-skulle-begynne-med-å-lese-sonett-av-shakespeare-men-så-tenkte-jeg-hvorfor-skal-jeg-det-han-leser-aldri-noe-av-mitt
Det gjelder all kunst at den enfoldige skal kunne si til seg selv: Det der kunne da også jeg ha gjort. -Aksel Sandemose
det-gjelder-all-kunst-at-den-enfoldige-skal-kunne-til-seg-selv-det-der-kunne-da-også-jeg-gjort