Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne.


jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
fredrik stabeljeghartruffetmangenaknekvinnermittlivmenaldrinoensomkunnetspinnejeg harhar truffettruffet mangemange naknenakne kvinnerkvinner ii mittmitt livmen aldrialdri noennoen somsom harhar kunnetkunnet spinnejeg har truffethar truffet mangetruffet mange naknemange nakne kvinnernakne kvinner ikvinner i mitti mitt livmen aldri noenaldri noen somnoen som harsom har kunnethar kunnet spinnejeg har truffet mangehar truffet mange naknetruffet mange nakne kvinnermange nakne kvinner inakne kvinner i mittkvinner i mitt livmen aldri noen somaldri noen som harnoen som har kunnetsom har kunnet spinnejeg har truffet mange naknehar truffet mange nakne kvinnertruffet mange nakne kvinner imange nakne kvinner i mittnakne kvinner i mitt livmen aldri noen som haraldri noen som har kunnetnoen som har kunnet spinne

Det er en utbredt misforståelse at journalister aldri leser aviser. Jeg har aldri truffet en journalist som ikke nøye og mange ganger har lest - sine egne artikler. -Frejlif Olsen
det-er-utbredt-misforståelse-at-journalister-aldri-leser-aviser-jeg-har-aldri-truffet-journalist-som-ikke-nøye-og-mange-ganger-har-lest-sine
Mitt liv er som om du har truffet meg med det. -Livet er
mitt-liv-er-som-om-du-har-truffet-meg-med-det
Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse. -Nekrolog
jeg-har-aldri-tatt-livet-av-noen-men-jeg-har-lest-ganske-mange-nekrologer-med-stor-fornøyelse
Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod