Jeg har tross fått en jobb som mange av mine kolleger nesten ville drept for å få.


jeg-har-tross-fått-jobb-som-mange-av-mine-kolleger-nesten-ville-drept-for-å-få
mons ivar mjeldejeghartrossfåttjobbsommangeavminekollegernestenvilledreptforjeg harhar trosstross fåttfått enen jobbjobb somsom mangemange avav minemine kollegerkolleger nestennesten villeville dreptdrept forjeg har trosshar tross fåtttross fått enfått en jobben jobb somjobb som mangesom mange avmange av mineav mine kollegermine kolleger nestenkolleger nesten villenesten ville dreptville drept fordrept for åfor å fåjeg har tross fåtthar tross fått entross fått en jobbfått en jobb somen jobb som mangejobb som mange avsom mange av minemange av mine kollegerav mine kolleger nestenmine kolleger nesten villekolleger nesten ville dreptnesten ville drept forville drept for ådrept for å fåjeg har tross fått enhar tross fått en jobbtross fått en jobb somfått en jobb som mangeen jobb som mange avjobb som mange av minesom mange av mine kollegermange av mine kolleger nestenav mine kolleger nesten villemine kolleger nesten ville dreptkolleger nesten ville drept fornesten ville drept for åville drept for å få

Om jeg har fløyet mye? Jeg har vært på nesten like mange flyplasser som bagasjen min. -Bob Hope
om-jeg-har-fløyet-mye-jeg-har-vært-på-nesten-like-mange-flyplasser-som-bagasjen-min
Som mange andre liberale håpet han at menneskeheten, til tross for sin galskap, ville bevege seg fremover og ikke bakover. -Isaac Bashevis Singer
som-mange-andre-liberale-håpet-han-at-menneskeheten-til-tross-for-galskap-ville-bevege-seg-fremover-og-ikke-bakover
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager. -Henrik Ibsen
ledende-menn-kan-jeg-ikke-utstå-for-min-død-jeg-har-fått-nok-av-den-slags-folk-i-mine-dager
En sidekollisjonspute ville hjelpe litt, men ikke forhindre at personen ville bli drept. -Norske medier: VG
en-sidekollisjonspute-ville-hjelpe-litt-men-ikke-forhindre-at-personen-ville-bli-drept
Dere må tro meg når jeg sier at jeg har funnet det umulig å bære den tunge byrden av ansvar og å utføre mine plikter som konge slik jeg gjerne ville, uten hjelp og støtte fra kvinnen jeg elsker. -Edward VIII
dere-må-tro-meg-når-jeg-sier-at-jeg-har-funnet-det-umulig-å-bære-den-tunge-byrden-av-ansvar-og-å-utføre-mine-plikter-som-konge-slik-jeg-gjerne
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer. -Idé
mine-beste-ideer-får-jeg-som-regel-om-morgenen-når-jeg-barberer-meg-av-det-trekker-jeg-den-slutning-at-folk-med-skjegg-ikke-har-så-mange-ideer