Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap.


jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap
henry david thoreaujeghartrestolermitthusforensomhettovennskapselskapjeg harhar tretre stolerstoler ii mittmitt husen fortre forjeg har trehar tre stolertre stoler istoler i mitti mitt husen for ensomhettre for selskapjeg har tre stolerhar tre stoler itre stoler i mittstoler i mitt husjeg har tre stoler ihar tre stoler i mitttre stoler i mitt hus

Man studerer hverandre i tre uker, elsker hverandre i tre måneder, krangler i tre år, holder ut med hverandre i tredve år, og så begynner barna forfra. -Hippolyte Taine
man-studerer-hverandre-i-tre-uker-elsker-hverandre-i-tre-måneder-krangler-i-tre-år-holder-ut-med-hverandre-i-tredve-år-og-så-begynner-barna
Jeg har hatt fire gode dager i mitt liv, og tre av dem viste seg å være illusjoner. -Illusjon
jeg-har-hatt-fire-gode-dager-i-mitt-liv-og-tre-av-dem-viste-seg-å-være-illusjoner
Et tre er et tre - hvor mange flere trenger dere å se på? -Ronald Reagan
et-tre-er-et-tre-hvor-mange-flere-trenger-dere-å-se-på
Hver gang jeg har skrevet fire ord, stryker jeg ut tre. -Skrive
hver-gang-jeg-har-skrevet-fire-ord-stryker-jeg-ut-tre
Det er klart jeg tror på ekteskapet. Jeg har jo vært gift tre ganger. -Ekteskap
det-er-klart-jeg-tror-på-ekteskapet-jeg-har-jo-vært-gift-tre-ganger