Jeg har tre dyr hjemme som gjør samme nytten som en ektemann: en hund som knurrer hver morgen, en papegøye som banner hele kvelden, og en katt som kommer hjem midt på natten.


jeg-har-tre-dyr-hjemme-som-gjør-samme-nytten-som-ektemann-hund-som-knurrer-hver-morgen-papegøye-som-banner-hele-kvelden-og-katt-som-kommer-hjem
ektemannjeghartredyrhjemmesomgjørsammenyttenektemannhundknurrerhvermorgenpapegøyebannerhelekveldenogkattkommerhjemmidtnattenjeg harhar tretre dyrdyr hjemmehjemme somsom gjørgjør sammesamme nyttennytten somsom enen ektemannen hundhund somsom knurrerknurrer hverhver morgenen papegøyepapegøye somsom bannerbanner helehele kveldenog enen kattkatt somsom kommerkommer hjemhjem midtmidt påpå nattenjeg har trehar tre dyrtre dyr hjemmedyr hjemme somhjemme som gjørsom gjør sammegjør samme nyttensamme nytten somnytten som ensom en ektemannen hund somhund som knurrersom knurrer hverknurrer hver morgenen papegøye sompapegøye som bannersom banner helebanner hele kveldenog en katten katt somkatt som kommersom kommer hjemkommer hjem midthjem midt påmidt på natten

Morgenens luft er som bølgeskum. Dagen har varme å gledes ved. Kvelden har fred. Men bare natten har verdensrom! -Natt
morgenens-luft-er-som-bølgeskum-dagen-har-varme-å-gledes-ved-kvelden-har-fred-men-bare-natten-har-verdensrom
Og midt på natten våknet jeg. Lamslått av tanken på at den eneste i verden som skal leve mitt liv er meg. -Være seg selv
og-midt-på-natten-våknet-jeg-lamslått-av-tanken-på-at-den-eneste-i-verden-som-skal-leve-mitt-liv-er-meg
Være som hund og katt. -Slåss
være-som-hund-og-katt
Jeg bryr meg ikke så mye om ferie. Det er en fryktelig dyr måte å finne ut at ingen steder er som hjemme. -Ferie
jeg-bryr-meg-ikke-så-mye-om-ferie-det-er-fryktelig-dyr-måte-å-finne-ut-at-ingen-steder-er-som-hjemme