Jeg har sett for mange berømtheter betale en for høy pris for det stadige fokuset på egen person.


jeg-har-sett-for-mange-berømtheter-betale-for-høy-pris-for-det-stadige-fokuset-på-egen-person
ingrid schulerudjegharsettformangeberømtheterbetalehøyprisdetstadigefokusetegenpersonjeg harhar settsett formange berømtheterberømtheter betalebetale enen forhøy prispris fordet stadigestadige fokusetfokuset påpå egenegen personjeg har setthar sett forsett for mangefor mange berømthetermange berømtheter betaleberømtheter betale enbetale en foren for høyfor høy prishøy pris forpris for detfor det stadigedet stadige fokusetstadige fokuset påfokuset på egenpå egen personjeg har sett forhar sett for mangesett for mange berømtheterfor mange berømtheter betalemange berømtheter betale enberømtheter betale en forbetale en for høyen for høy prisfor høy pris forhøy pris for detpris for det stadigefor det stadige fokusetdet stadige fokuset påstadige fokuset på egenfokuset på egen personjeg har sett for mangehar sett for mange berømthetersett for mange berømtheter betalefor mange berømtheter betale enmange berømtheter betale en forberømtheter betale en for høybetale en for høy prisen for høy pris forfor høy pris for dethøy pris for det stadigepris for det stadige fokusetfor det stadige fokuset pådet stadige fokuset på egenstadige fokuset på egen person

Jeg har gjort mange feil, men jeg er ikke redd for å trå galt. Det kaller jeg studielånet mitt, og jeg har greid å betale det hittil. -Pågangsmot
jeg-har-gjort-mange-feil-men-jeg-er-ikke-redd-for-å-trå-galt-det-kaller-jeg-studielånet-mitt-og-jeg-har-greid-å-betale-det-hittil
Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det
Den som tror at høy utdannelse alene gir visdom og klokskap, han har ikke engang sett begynnelsen på visdommens vei. -Utdannelse
den-som-tror-at-høy-utdannelse-alene-gir-visdom-og-klokskap-han-har-ikke-engang-sett-begynnelsen-på-visdommens-vei
Jeg har sett et intervju med Hilde Frafjord Johnson med tittelen «misjonærstillingen». Men jeg har ennå ikke sett noe resultat av det. -Dumt sagt
jeg-har-sett-et-intervju-med-hilde-frafjord-johnson-med-tittelen-misjonærstillingen-men-jeg-har-ennå-ikke-sett-noe-resultat-av-det
Sett pris på menneskene slik de er - det finnes ingen andre. -Menneske
sett-pris-på-menneskene-slik-er-det-finnes-ingen-andre