Jeg har min egen bestevenn i meg selv.


jeg-har-min-egen-bestevenn-i-meg-selv
vennjegharminegenbestevennmegselvjeg harhar minmin egenegen bestevennbestevenn ii megmeg selvjeg har minhar min egenmin egen bestevennegen bestevenn ibestevenn i megi meg selvjeg har min egenhar min egen bestevennmin egen bestevenn iegen bestevenn i megbestevenn i meg selvjeg har min egen bestevennhar min egen bestevenn imin egen bestevenn i megegen bestevenn i meg selv

Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle
Jeg har opplevet livet som et bål, hvor jeg var meg min egen oppbrenning bevisst. -Livet
jeg-har-opplevet-livet-som-et-bål-hvor-jeg-var-meg-min-egen-oppbrenning-bevisst
Min livsoppgave har hele tiden vært å trives i eget selskap og vite at jeg kan hjelpe meg selv. At jeg har en person inne i meg som kan holde meg i hånden når det røyner på som verst. -Anneli Drecker
min-livsoppgave-har-hele-tiden-vært-å-trives-i-eget-selskap-og-vite-at-jeg-kan-hjelpe-meg-selv-at-jeg-har-person-inne-i-meg-som-kan-holde-meg-i
Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen. -Jennifer Love Hewitt
brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Om ingen andre ler, så ler jeg inni meg. Av min egen udugelighet. -Knut Nærum
om-ingen-andre-ler-så-ler-jeg-inni-meg-av-min-egen-udugelighet