Jeg har måttet omfortolke Descartes; jeg tenker på deg, derfor er jeg.


jeg-har-måttet-omfortolke-descartes-jeg-tenker-på-deg-derfor-er-jeg
anne knudsenjegharmåttetomfortolkedescartesjegtenkerdegderforerjegjeg harhar måttetmåttet omfortolkeomfortolke descartesjeg tenkertenker påpå deger jegjeg har måttethar måttet omfortolkemåttet omfortolke descartesjeg tenker påtenker på degderfor er jegjeg har måttet omfortolkehar måttet omfortolke descartesjeg tenker på degjeg har måttet omfortolke descartes

I disse dagene har jeg følt jeg har måttet holde opptil flere tanker i hodet på en gang. -Tanke
i-disse-dagene-har-jeg-følt-jeg-har-måttet-holde-opptil-flere-tanker-i-hodet-på-gang
Jeg ser bare deg, tenker bare på deg, berører bare deg, puster deg, begjærer deg, drømmer om deg; med andre ord - jeg elsker deg! -Juliette Drouet
jeg-bare-deg-tenker-bare-på-deg-berører-bare-deg-puster-deg-begjærer-deg-drømmer-om-deg-med-andre-ord-jeg-elsker-deg
Hvis jeg hadde en blomst for hver gang jeg tenker på deg, kunne jeg rusle rundt i hagen min for alltid. -Ukjent
hvis-jeg-hadde-blomst-for-hver-gang-jeg-tenker-på-deg-kunne-jeg-rusle-rundt-i-hagen-min-for-alltid
Når jeg ser deg her i denne miljødebatten, kommer jeg til å tenke på flasker med små skip inni. Jeg tenker; hvordan i alle dager kom den seg inn her? -Erik Solheim
når-jeg-deg-her-i-denne-miljødebatten-kommer-jeg-til-å-tenke-på-flasker-med-små-skip-inni-jeg-tenker-hvordan-i-alle-dager-kom-den-seg-inn-her
Når jeg er stor og tenker sterke ord, så vit at jeg er svak for deg. -Forelskelse
når-jeg-er-stor-og-tenker-sterke-ord-så-vit-at-jeg-er-svak-for-deg
Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod