Jeg har levd et fantastisk liv. Det eneste jeg beklager er at jeg ikke innså det før.


jeg-har-levd-et-fantastisk-liv-det-eneste-jeg-beklager-er-at-jeg-ikke-innså-det-før
livetjegharlevdetfantastisklivdetenestejegbeklagereratikkeinnsådetførjeg harhar levdlevd etet fantastiskfantastisk livdet enesteeneste jegjeg beklagerbeklager erer atat jegjeg ikkeikke innsåinnså detdet førjeg har levdhar levd etlevd et fantastisket fantastisk livdet eneste jegeneste jeg beklagerjeg beklager erbeklager er ater at jegat jeg ikkejeg ikke innsåikke innså detinnså det førjeg har levd ethar levd et fantastisklevd et fantastisk livdet eneste jeg beklagereneste jeg beklager erjeg beklager er atbeklager er at jeger at jeg ikkeat jeg ikke innsåjeg ikke innså detikke innså det førjeg har levd et fantastiskhar levd et fantastisk livdet eneste jeg beklager ereneste jeg beklager er atjeg beklager er at jegbeklager er at jeg ikkeer at jeg ikke innsåat jeg ikke innså detjeg ikke innså det før

Det eneste jeg beklager, er at jeg aldri vil få tid til å lese alle de bøkene jeg har lyst på. -Françoise Sagan
det-eneste-jeg-beklager-er-at-jeg-aldri-vil-få-tid-til-å-lese-alle-bøkene-jeg-har-lyst-på
Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod
Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Pappa, jeg vet at du har elsket meg så lenge du har levd, men jeg har elsket deg hele mitt liv. -Ukjent
pappa-jeg-vet-at-du-har-elsket-meg-så-lenge-du-har-levd-men-jeg-har-elsket-deg-hele-mitt-liv