Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer.


jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
møte mellom menneskerjegharlærtmegsmalltalkvethvordanjegskalsnakkemedmenneskeromgardineroghårfrisyrerjeg harhar lærtlært megjeg vetvet hvordanhvordan jegjeg skalskal snakkesnakke medmed menneskerjeg harhar lærtlært megmeg åå snakkesnakke omom gardinergardiner ogog hårfrisyrerjeg har lærthar lært megjeg vet hvordanvet hvordan jeghvordan jeg skaljeg skal snakkeskal snakke medsnakke med menneskerjeg har lærthar lært meglært meg åmeg å snakkeå snakke omsnakke om gardinerom gardiner oggardiner og hårfrisyrerjeg har lært megjeg vet hvordan jegvet hvordan jeg skalhvordan jeg skal snakkejeg skal snakke medskal snakke med menneskerjeg har lært meghar lært meg ålært meg å snakkemeg å snakke omå snakke om gardinersnakke om gardiner ogom gardiner og hårfrisyrerjeg vet hvordan jeg skalvet hvordan jeg skal snakkehvordan jeg skal snakke medjeg skal snakke med menneskerjeg har lært meg åhar lært meg å snakkelært meg å snakke ommeg å snakke om gardinerå snakke om gardiner ogsnakke om gardiner og hårfrisyrer

Jeg har lært meg å leve med meg selv, og vi har i grunnen funnet en fin balanse, jeg og jeg. -Halvdan Sivertsen
jeg-har-lært-meg-å-leve-med-meg-selv-og-vi-har-i-grunnen-funnet-balanse-jeg-og-jeg
Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred. -Pågangsmot
jeg-har-lært-meg-å-stole-på-bena-mine-de-pleier-som-regel-å-føre-meg-dit-jeg-skal-det-gjelder-bare-å-dem-arbeide-i-fred
Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Metodisk har jeg intet lært, men jeg har tenkt og spekuleret, og lest meg til en del av hvert. -Henrik Ibsen
metodisk-har-jeg-intet-lært-men-jeg-har-tenkt-og-spekuleret-og-lest-meg-til-del-av-hvert
Jeg har lært meg ordene, de har vist meg tingene. -Ord
jeg-har-lært-meg-ordene-har-vist-meg-tingene