Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni.


jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni
oscar wildejegharintetannetdeklarereennmittgenijeg harhar intetintet annetannet åå deklareredeklarere ennenn mittmitt genijeg har intethar intet annetintet annet åannet å deklarereå deklarere enndeklarere enn mittenn mitt genijeg har intet annethar intet annet åintet annet å deklarereannet å deklarere ennå deklarere enn mittdeklarere enn mitt genijeg har intet annet åhar intet annet å deklarereintet annet å deklarere ennannet å deklarere enn mittå deklarere enn mitt geni

Du kan si jeg sa noe annet enn det som svevde rundt i hodet mitt. -Dumt sagt
du-kan-jeg-sa-noe-annet-enn-det-som-svevde-rundt-i-hodet-mitt
Jeg liker ikke sne, jeg pines ved synet av den, og min fornuft skjønner intet annet av den enn dens evige og naturstridige idioti. -Snø
jeg-liker-ikke-sne-jeg-pines-ved-synet-av-den-og-min-fornuft-skjønner-intet-annet-av-den-enn-dens-evige-og-naturstridige-idioti
Håp er intet annet enn tro. -Håp
håp-er-intet-annet-enn-tro
Fremskritt er intet annet enn latterens seier over et dogme. -Fremskritt
fremskritt-er-intet-annet-enn-latterens-seier-over-et-dogme