Jeg har ingenting å tilby annet enn blod, slit, tårer og svette.


jeg-har-ingenting-å-tilby-annet-enn-blod-slit-tårer-og-svette
winston churchilljegharingentingtilbyannetennblodslittårerogsvettejeg harhar ingentingingenting åå tilbytilby annetannet ennenn blodtårer ogog svettejeg har ingentinghar ingenting åingenting å tilbyå tilby annettilby annet ennannet enn blodtårer og svettejeg har ingenting åhar ingenting å tilbyingenting å tilby annetå tilby annet enntilby annet enn blodjeg har ingenting å tilbyhar ingenting å tilby annetingenting å tilby annet ennå tilby annet enn blod

Naturen skulle yte alt for alle helt uten slit og svette. -William Shakespeare
naturen-skulle-yte-alt-for-alle-helt-uten-slit-og-svette
Hva er det for slags mennesker som ikke tåler å se blod, men som klarer å se tårer? -Tåre
hva-er-det-for-slags-mennesker-som-ikke-tåler-å-se-blod-men-som-klarer-å-se-tårer
Tårer gir deg sympati, svette gir deg forandring. -Jesse Jackson
tårer-gir-deg-sympati-svette-gir-deg-forandring
Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod
Jeg har intet annet å deklarere enn mitt geni. -Oscar Wilde
jeg-har-intet-annet-å-deklarere-enn-mitt-geni