Jeg har ikke uttalt meg negativt om standup-komikere. Jeg har bare sagt at jeg håper de dør alle sammen.


jeg-har-ikke-uttalt-meg-negativt-om-standup-komikere-jeg-har-bare-sagt-at-jeg-håper-dør-alle-sammen
komikerjegharikkeuttaltmegnegativtomstandupkomikerebaresagtatjeghåperdørallesammenjeg harhar ikkeikke uttaltuttalt megmeg negativtnegativt omjeg harhar barebare sagtsagt atat jegjeg håperhåper dede dørdør allealle sammenjeg har ikkehar ikke uttaltikke uttalt meguttalt meg negativtmeg negativt omjeg har barehar bare sagtbare sagt atsagt at jegat jeg håperjeg håper dehåper de dørde dør alledør alle sammenjeg har ikke uttalthar ikke uttalt megikke uttalt meg negativtuttalt meg negativt omjeg har bare sagthar bare sagt atbare sagt at jegsagt at jeg håperat jeg håper dejeg håper de dørhåper de dør allede dør alle sammenjeg har ikke uttalt meghar ikke uttalt meg negativtikke uttalt meg negativt omjeg har bare sagt athar bare sagt at jegbare sagt at jeg håpersagt at jeg håper deat jeg håper de dørjeg håper de dør allehåper de dør alle sammen

Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg
Jeg sier ikke at jeg er Supermann. Jeg sier bare at ingen har sett meg og Supermann i et rom sammen. -Ukjent
jeg-sier-ikke-at-jeg-er-supermann-jeg-sier-bare-at-ingen-har-sett-meg-og-supermann-i-et-rom-sammen
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Hver dag i alle disse evinnelige år har jeg fortvilet sagt til meg selv: Hvorfor så ikke dø idag like så godt som imorgen? -Hans Jæger
hver-dag-i-alle-disse-evinnelige-år-har-jeg-fortvilet-sagt-til-meg-selv-hvorfor-så-ikke-dø-idag-like-så-godt-som-imorgen
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn