Jeg har ikke for vane å se meg så veldig mye tilbake. Heller ikke fremover.


jeg-har-ikke-for-vane-å-se-meg-så-veldig-mye-tilbake-heller-ikke-fremover
thorbjørn jaglandjegharikkeforvanesemegveldigmyetilbakehellerfremoverjeg harhar ikkeikke forvane åå sese megmeg såså veldigveldig myemye tilbakeheller ikkeikke fremoverjeg har ikkehar ikke forikke for vanefor vane åvane å seå se megse meg såmeg så veldigså veldig myeveldig mye tilbakeheller ikke fremoverjeg har ikke forhar ikke for vaneikke for vane åfor vane å sevane å se megå se meg såse meg så veldigmeg så veldig myeså veldig mye tilbakejeg har ikke for vanehar ikke for vane åikke for vane å sefor vane å se megvane å se meg såå se meg så veldigse meg så veldig myemeg så veldig mye tilbake

Selvfølgelig har jeg grunn til å være sjalu. Hun er ikke bare mye yngre enn meg. Jeg er også mye eldre.Vane er vane og kan ikke slenges ut av vinduet av noe menneske, men bør lokkes ned trappen et trinn av gangen.Jeg har ikke greie på penger, jeg, men er veldig glad i å ha nok av dem. Jeg har lært av min far ikke å ha gjeld, så det blir fortsatt et glass rødvin i ny og ne.Jeg tror det har vært veldig heldig for vår familie at jeg jobber så mye.Kjærlighet ser fremover, hat ser tilbake, engstelse har øyne over hele hodet.Jeg prøver ikke å skape meg et navn, spørsmålet er heller: Når blir de lei av meg?