Jeg har ikke for vane å se meg så veldig mye tilbake. Heller ikke fremover.


jeg-har-ikke-for-vane-å-se-meg-så-veldig-mye-tilbake-heller-ikke-fremover
thorbjørn jaglandjegharikkeforvanesemegveldigmyetilbakehellerfremoverjeg harhar ikkeikke forvane åå sese megmeg såså veldigveldig myemye tilbakeheller ikkeikke fremoverjeg har ikkehar ikke forikke for vanefor vane åvane å seå se megse meg såmeg så veldigså veldig myeveldig mye tilbakeheller ikke fremoverjeg har ikke forhar ikke for vaneikke for vane åfor vane å sevane å se megå se meg såse meg så veldigmeg så veldig myeså veldig mye tilbakejeg har ikke for vanehar ikke for vane åikke for vane å sefor vane å se megvane å se meg såå se meg så veldigse meg så veldig myemeg så veldig mye tilbake

Selvfølgelig har jeg grunn til å være sjalu. Hun er ikke bare mye yngre enn meg. Jeg er også mye eldre. -Sjalusi
selvfølgelig-har-jeg-grunn-til-å-være-sjalu-hun-er-ikke-bare-mye-yngre-enn-meg-jeg-er-også-mye-eldre
Vane er vane og kan ikke slenges ut av vinduet av noe menneske, men bør lokkes ned trappen et trinn av gangen. -Vane
vane-er-vane-og-kan-ikke-slenges-ut-av-vinduet-av-noe-menneske-men-bør-lokkes-ned-trappen-et-trinn-av-gangen
Jeg har ikke greie på penger, jeg, men er veldig glad i å ha nok av dem. Jeg har lært av min far ikke å ha gjeld, så det blir fortsatt et glass rødvin i ny og ne. -Penger og økonomi
jeg-har-ikke-greie-på-penger-jeg-men-er-veldig-glad-i-å-nok-av-dem-jeg-har-lært-av-min-far-ikke-å-gjeld-så-det-blir-fortsatt-et-glass-rødvin
Jeg tror det har vært veldig heldig for vår familie at jeg jobber så mye. -Kristin Halvorsen
jeg-tror-det-har-vært-veldig-heldig-for-vår-familie-at-jeg-jobber-så-mye
Kjærlighet ser fremover, hat ser tilbake, engstelse har øyne over hele hodet. -Mignon McLaughlin
kjærlighet-fremover-hat-tilbake-engstelse-har-øyne-over-hele-hodet
Jeg prøver ikke å skape meg et navn, spørsmålet er heller: Når blir de lei av meg? -Kjendis
jeg-prøver-ikke-å-skape-meg-et-navn-spørsmålet-er-heller-når-blir-lei-av-meg