Jeg har hatt fire gode dager i mitt liv, og tre av dem viste seg å være illusjoner.


jeg-har-hatt-fire-gode-dager-i-mitt-liv-og-tre-av-dem-viste-seg-å-være-illusjoner
illusjonjegharhattfiregodedagermittlivogtreavdemvistesegværeillusjonerjeg harhar hatthatt firefire godegode dagerdager ii mittmitt livog tretre avav demdem visteviste segseg åå værevære illusjonerjeg har hatthar hatt firehatt fire godefire gode dagergode dager idager i mitti mitt livog tre avtre av demav dem vistedem viste segviste seg åseg å væreå være illusjonerjeg har hatt firehar hatt fire godehatt fire gode dagerfire gode dager igode dager i mittdager i mitt livog tre av demtre av dem visteav dem viste segdem viste seg åviste seg å væreseg å være illusjonerjeg har hatt fire godehar hatt fire gode dagerhatt fire gode dager ifire gode dager i mittgode dager i mitt livog tre av dem vistetre av dem viste segav dem viste seg ådem viste seg å væreviste seg å være illusjoner

Her hjemme har vi heldigvis hatt Gro som viste at det er lov å være sint uten å bli beskyldt for å ha mensen. -Anniken Huitfeldt
her-hjemme-har-vi-heldigvis-hatt-gro-som-viste-at-det-er-lov-å-være-sint-uten-å-bli-beskyldt-for-å-mensen
Jeg har tre stoler i mitt hus: en for ensomhet, to for vennskap, tre for selskap. -Henry David Thoreau
jeg-har-tre-stoler-i-mitt-hus-for-ensomhet-to-for-vennskap-tre-for-selskap
Jeg har mange ting å bevise for meg selv. En av dem er at jeg kan leve mitt liv uten frykt. -Oprah Winfrey
jeg-har-mange-ting-å-bevise-for-meg-selv-en-av-dem-er-at-jeg-kan-leve-mitt-liv-uten-frykt
Jeg har hele mitt liv gitt mennene en sjanse til å representere mennesket på jorda, men nå har jeg gitt dem opp. -Menn
jeg-har-hele-mitt-liv-gitt-mennene-sjanse-til-å-representere-mennesket-på-jorda-men-nå-har-jeg-gitt-dem-opp
Hver gang jeg har skrevet fire ord, stryker jeg ut tre. -Skrive
hver-gang-jeg-har-skrevet-fire-ord-stryker-jeg-ut-tre