Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen har fått ut av meg.


jeg-har-fått-mer-ut-av-alkoholen-enn-alkoholen-har-fått-ut-av-meg
winston churchilljegharfåttmerutavalkoholenennmegjeg harhar fåttfått mermer utut avav alkoholenalkoholen ennenn alkoholenalkoholen harhar fåttfått utut avav megjeg har fåtthar fått merfått mer utmer ut avut av alkoholenav alkoholen ennalkoholen enn alkoholenenn alkoholen haralkoholen har fåtthar fått utfått ut avut av megjeg har fått merhar fått mer utfått mer ut avmer ut av alkoholenut av alkoholen ennav alkoholen enn alkoholenalkoholen enn alkoholen harenn alkoholen har fåttalkoholen har fått uthar fått ut avfått ut av megjeg har fått mer uthar fått mer ut avfått mer ut av alkoholenmer ut av alkoholen ennut av alkoholen enn alkoholenav alkoholen enn alkoholen haralkoholen enn alkoholen har fåttenn alkoholen har fått utalkoholen har fått ut avhar fått ut av meg

Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Jeg gruer meg til den dagen folk finner ut at de har fått nok av meg. -Nok
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-folk-finner-ut-at-har-fått-nok-av-meg
Skål for alkoholen! Årsaken til - og løsningen på - alle menneskets problemer. -John Swartzwelder
skål-for-alkoholen-Årsaken-til-og-løsningen-på-alle-menneskets-problemer
Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn -Ole Paus
du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
Jeg føler meg beæret over å få ta en modig iraker i hånden, som har fått hånden sin kuttet av av Saddam Hussein. -Dumt sagt
jeg-føler-meg-beæret-over-å-få-ta-modig-iraker-i-hånden-som-har-fått-hånden-kuttet-av-av-saddam-hussein